Rohový dům čp. 139 na Hošťálkově náměstí za žateckou radnicí a dům čp. 121 v Dlouhé ulici poblíž oddělení Policie ČR. To jsou dva objekty, na které půjdou letos peníze z programu regenerace městské památkové rezervace v Žatci.

Vlastníkům obou domů na jejich opravy přispěje ministerstvo kultury a město Žatec. Ladislav a Lenka Blailovi počítají na měšťanském domě čp. 121 s opravami za 246 tisíc korun, stát jim přispěje 40 tisíci a město 24 tisíci korunami. Petr a Zlatuše Glöcknerovi plánují na domě čp. 139 rekonstrukci ve výši 1,1 milionu korun. Od ministerstva kultury by na to měli dostat 160 tisíc a od města 116 tisíc korun.

Program regenerace má finančně pomáhat vlastníkům historicky cenných domů s jejich opravami, které jsou právě kvůli jejich památkové hodnotě mnohdy komplikovanější a nákladnější.