Objekt bývalého PDA převzalo město do svého majetku od ministerstva obrany letos v červnu. K prodeji nabízí jednak budovu prázdného PDA v Masarykově ulici, který se využíval ke kulturním účelům, a také sousední objekt v Úzké ulici. V něm je pět bytů, z čehož dva jsou obsazeny nájemníky.

Vojáci přestali PDA využívat v roce 2003, před tím sloužil ke kulturním a společenským účelům. Ministerstvo obrany jej v létě 2005 bezúplatně nabídlo městu, žatečtí zastupitelé nabídku přijali.

Ke změně vlastníka ale tehdy nedošlo.

Ministerstvo si totiž za pár měsíců vše rozmyslelo a chtělo v objektu zřídit dům pro válečné veterány. Pak ale zjistilo, že na to nemá peníze, a záměr zrušilo. Potom chtělo s městem dům vyměnit za vilu v ulici Lva Tolstého, kterou mají vojáci ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení v pronájmu. To ale město odmítlo, neboť hodnota vily je podle posudků o několik milionů vyšší než bývalého posádkového domu.

Letos na jaře nastal další obrat – ministerstvo obrany nabídlo městu bývalý PDA bezúplatně, bez jakýchkoliv podmínek. Radnici sdělilo, že dům je historický majetek města. Zastupitelé nabídku přijali a budova se tak stala majetkem města.