Město Žatec počátkem loňského roku prodalo objekt bývalého kulturního a společenského střediska (KASS) ve Dvořákově ulici naproti divadlu za 1,5 milionu korun. Nyní jej chce koupit zpět. A to za čtyři miliony.

Příslušné usnesení přijali v minulých dnech radní, koupi domu musí ještě schválit zastupitelé. Město chce využít svého předkupního práva, které vyplývá ze smlouvy uzavřené při prodeji KASSu. Jeho majitelem je podle výpisu z katastru nemovitostí Pavel Jambor ze Žatce.

„Rozhodnutí je vedené tím, že je tady šance získat peníze do rozpočtu města. V případě, že zastupitelstvo odsouhlasí odkoupení, nabídneme objekt do prodeje za tržní cenu. Pochopitelně očekáváme, že prodej přinese městu zisk,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta Žat­ce.

Město Žatec nabízelo objekt dlouhá léta bezúspěšně k prodeji. Teprve v roce 2006 se našel zájemce. Zastupitelé prodej v říjnu téhož roku, na poslední schůzi před komunálními volbami, schválili. V lednu 2007 pak radnice s novým majitelem uzavřela kupní smlouvu, podle které zaplatil za objekt jeden a půl milionu korun. Odloženou splátku kupní ceny, jeden milion korun, by musel nový majitel zaplatit teprve až v případě, že by do pěti let neopravil střechu a fasádu budovy. K žádným takovýmto pracím ale nedošlo. Objekt je nevyužíván, nachází se v zanedbaném stavu.

Vina je podle Kassala na minulém vedení města

Krok, kdy město prodá dům za jeden a půl milionu korun a o rok později jej chce koupit za čtyři miliony, je velmi nestandardní. „To je pravda. Problém vidím hlavně v tom, že při schvalování smlouvy o prodeji KASSu bývalým zastupitelstvem, v ní nebyla podmínka, že v případě, že město využije svého předkupního práva, kupní cena bude stejná jako prodejní,“ vyplynulo ze slov Aleše Kassala, místostarosty měs­ta.

To, že město uzavřelo špatnou smlouvu ohledně kupní ceny při využití předkupního práva, byl podle žateckého radního Karla Krčmárika také důvod, proč pro příslušné usnesení rady města nehlasoval. „Za druhé se mi nelíbí cena, za kterou je objekt městu nabízen. A třetí důvod, proč jsem se hlasování zdržel, je to, že jsme se neseznámili se současným stavem budovy,“ řekl včera Deníku.

Radní Karel Krčmárik zároveň podniká v regionu v oboru realit. „Ze své zkušenosti ale nemohu soudit, zda město dům se ziskem prodá. Ale je to možné. Na druhou stranu o dům dlouhá léta nebyl zájem,“ připomněl.

KASS hlavně za minulého režimu sloužil jako kulturní centrum pro společenské a zájmové účely. Posléze jej spíše využívaly soukromé firmy, jako svá sídla a kanceláře. Některé z nich využívaly učebny, které se v objektu nacházejí, pro vzdělávání svých klientů. Budova bývalého KASSu u městského divadla je ale nyní v neutěšeném stavu, uzamčená a bez využití. Uvnitř jsou přes vchodové skleněné dveře vidět částečně rozkopané chodby a poničené vnitřní zařízení objektu.