Město Žatec definitivně přišlo o téměř dvacet milionů korun. Už je nebude ani po nikom vymáhat.

Zastupitelé se s penězi v červnu s konečnou platností rozloučili a částku odepsali z pohledávek města. Peníze jsou tím nenávratně pryč.

Více o celé záležitosti se dozvíte v souvisejících článcích vpravo.

Šlo o částku, kterou před devíti roky tehdejší zastupitelstvo půjčilo makléřské firmě Finnex Securities. Tato společnost podnikala na burze s cennými papíry a slibovala městu, že jeho peníze zhodnotí a vrátí s vysokým ziskem.

Místo toho však obchodovala velmi špatně a podezřele a dostala se rychle do finančních potíží. Později ji převzal nový vlastník, společnost Bradley, Rosenblatt & Company. Také tato firma nakonec skončila v konkurzu. Do něj se přihlásily desítky jiných věřitelů. Částka, která se mezi ně rozdělovala, činila jen 202 tisíc korun.

Na město Žatec z toho zbylo pouhých 24 tisíc korun. To je vše, co městu zůstalo z počátečního vkladu dvacet milionů korun.

Částku nelze vymoci

„Problémy společnosti byly poprvé zjištěny v roce 2001, kdy jí státní kontrola zablokovala účty a zakázala uzavírat nové smlouvy,“ připomněla Monika Naxerová, vedoucí finančního odboru radnice. Od té doby město bojovalo za získání peněz zpět, ale více než zmíněných 24 tisíc se mu už vymoci nepodařilo.

„Nyní již není možné pohledávku po dlužníkovi s úspěchem vymáhat, konkurz na firmu byl v roce 2008 ukončen,“ uvedl právník města Jan Křivánek. Zastupitelé na doporučení rady města pohledávku z účetnictví města odepsali.

Město Žatec po zkušenostech s Finnexem podobnou nabídku jiné společnosti odmítlo. Loni zastupitelé rozhodli, že nesvěří peníze finanční společnosti BH Securities z Prahy. Ta velmi podobně slibovala, že finanční prostředky použije k obchodování na burzách s cennými papíry a městu vytvoří zisk.