Město Žatec zatím sleduje, jaký vývoj bude mít exekuce na tamní synagogu. Ta na ni a sousední objekt včetně pozemků, na kterých stojí, byla nařízena kvůli tomu, že vlastník nemovitostí, společnost Veta, nezaplatila určitou pohledávku. „Exekutorský úřad zatím prověřuje majetek a účty společnosti Veta. Společnost podle něj nezaplatila určitou dlužnou částku a ani se jim kvůli tomu neozvala. Exekutoři nás budou informovat o svém dalším postupu,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Synagogu v Žatci, sousední objekt i pozemky vlastní společnost Veta z Hřenska. Podle obchodního rejstříku jsou jejími vlastníky tři obyvatelé Kazachstánu. Město prodalo synagogu uvedené firmě před několika lety, stále má ale na objekt předkupní právo.

„Oslovili jsme exekutora a chceme od něj vysvětlení situace, protože ve výpisech z katastru nemovitostí je jasně uvedeno naše předkupní právo. Samozřejmě nechceme, aby město bylo nějak dotčeno na svých právech. Navíc podle našich informací je pohledávka v porovnání s cenou objektu nepoměrně nižší,“ sdělil už dřív žatecký místostarosta.

Samotná firma s médii nekomunikuje, na dotazy neodpovídá.

Zastupitelé Žatce odsouhlasili prodej synagogy včetně pozemků a sousedního domu společnosti Veta z Hřenska za jeden milion korun v roce 2005, když se předtím město marně snažilo objekt prodat více než deset let. Společnost chtěla, alespoň podle žádosti o koupi zaslanou na žateckou radnici, vytvořit ze synagogy víceúčelový objekt pro různé společenské a kulturní objekty. Město uzavřelo s firmou Veta jen smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou budoucího prodeje byla oprava vnějšího pláště včetně fasády, oken a dveří synagogy a sousedního objektu. Firma opravy po několika odkladech provedla v roce 2006, město pak objekty převedlo do vlastnictví společnosti.

Od té doby se ale v synagoze nic neděje. Nevyužívá se. „Samozřejmě bychom uvítali, kdyby synagoga v Žatci ožila. Kdyby byla otevřená a konaly se tam nějaké akce. Současné dění kolem exekuce sledujeme, město nás o vývoji informuje,“ sdělil Oldřich Látal ze Židovské obce Teplice.

Synagoga v Žatci z roku 1872 je druhá největší dochovaná v Čechách a patří k unikátním stavbám svého druhu. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami.

Památka chátrá už od 30. let minulého století, kdy ji v průběhu tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 vypálili nacisté. Od té doby již nikdy nesloužila původnímu účelu. Od roku 1958 je kulturní nemovitou památkou. V 90. letech ji převzalo město, které na ni nechalo opravit střechu. Stejně i sousednímu objektu, který v roce 2002 vyhořel.