V Žatci skončily práce v Hájkově ulici v Podměstí. Došlo na rekonstrukce inženýrských sítí, povrchů vozovek a chodníků, veřejného osvětlení, v místě jsou také nové přístřešky pro kontejnery. Zároveň se také propojila Hájkova ulice s ulicí Svatováclavskou, spojení bylo přerušeno před desítkami let.

Město investice do rekonstrukce Hájkovy ulice vyšla na více než 11 milionů korun, další miliony korun zaplatili majitelé sítí za rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů. Kromě této velké investice dá letos město dalších pět milionů korun do menších oprav chodníků a vozovek. Nedávno byly například dokončeny práce na Husitském náměstí, kde je nová vyasfaltovaná vozovka směrem k jatkám. V minulých týdnech se také opravovaly komunikace v části ulic Studentská, Rooseveltova a Svatopluka Čecha.

Předáním hotové stavby dnes končí také další velká letošní investice města výstavba sportoviště u koupaliště. Vzniklo tam několik hřišť včetně in line dráhy, město za to dalo také přes jedenáct milionů korun.