V Žatci bylo v minulých měsících uloveno a usmrceno celkem 1237 holubů. Celkové náklady na odchyt a s tím spojené práce město stály 114 tisíc korun. Vyplývá to ze zprávy pro radu města, která dokumentuje odchyt těchto ptáků na území Žatce v minulých měsících.

Odchyt holubů probíhal od počátku prosince do konce března za použití klecí, které byly dle potřeby a místního šetření přemísťovány na nejvhodnější lokality. Odchytová zařízení byla především v půdních vestavbách a střechách domů v ulicích Lipová, Volyňských Čechů, Obránců míru, Písečná, Husova, Pekárenská, Černobýla a Jabloňová.

Město proti přemnoženým zdivočelým holubům bojuje z několika důvodů. „Snížení počtu holubů má za cíl především ochranu zdraví obyvatel města, ale také ochranu zejména památkových budov. Vzhledem k životu zdivočelých městských holubů je potřeba odchyty provádět v zimním období s ohledem na průběh povětrnostních podmínek,“ uvedla ve zprávě Martina Raganová, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice. „Vzhledem k počtu odchycených kusů holubů lze regulační opatření vůči zdivočelým městským holubům hodnotit jako úspěšná,“ dodala.

Odchyt holubů má pokračovat

S odchytem a likvidací holubů se má v Žatci pokračovat následující zimu. Využije se k tomu pět odchytových zařízení, která budou různě přemisťována dle potřeby. Opět se počítá, že klece budou hlavně na sídlišti a v centru města na vytipovaných místech.

„V případě, že budou v příští sezoně početní stavy holubů podstatně sníženy těmito odchyty, bude možné využít mechanických zábran proti holubům, které jsou také účinným opatřením v rámci ochrany budov před nimi. Jedná se například o sítě v oknech půd, lanka s pohyblivými lesklými ploškami nebo makety dravců. Je také možné využít instalace plašičů tvořených vodičem, působícím elektrický šok po dosednutí,“ vysvětlila M. Raganová. Tato opatření mají zhoršit divokým holubům životní podmínky v Žatci a zabránit jejich opětovnému přemnožení.