Město Žatec nabídne k prodeji tzv. hrázděnku, historicky cenný dům v ulici Pod Střelnicí. Objekt je už desítky let ve špatném stavu, město, jeho vlastník, nemá peníze na opravu.

Žatečtí radní v minulých dnech uložili majetkovému odboru radnice, aby nejpozději do konce října připravil záměr prodeje hrázděnku prodat. Pakliže se najde kupec, rozhodnou o prodeji zastupitelé.

Zastupitelé o hrázděnce jednali na své zářijové schůzi. Z jejich diskuze vyplynulo, že není jasné, co s památkou bude dál. Nyní se město rozhodlo památku prodat. „Městu se nepodařilo sehnat peníze na opravu hrázděnky. Nabídneme ji k prodeji a uvidíme, zda bude mít o památku někdo zájem,“ uvedl včera Aleš Kassal, místostarosta města.

Hrázděnka byla postavena roku 1787 v místě osady Mlynáře, jako jediná přežila expanzi rozrůstajícího se města v 19. a 20. století. Nyní je významnou památkou Žatce a svým způsobem ojedinělou v ČR. Dům byl postaven v tzv. jenské architektuře, nazvané podle města Jena v německém Durynsku. Hrázděné je předsazené patro i spodní část předního štítu.

Památkou je padesát let

V roce 1958 byl dům zapsán do seznamu českých kulturních památek. V roce 1990 získal objekt v restituci soukromý vlastník, který jej o dva roky později prodal Antonínu Slapničkovi. Ten v Žatci provozoval pohřební službu. Dům, který už byl tehdy ve špatném stavu, chtěl zbořit a v jeho místě vystavět zázemí pro své podnikání. K tomu ale kvůli památkové ochraně objektu nedošlo. A. Slapnička, který neměl na jeho opravu peníze, hrázděnku nabídl městu jako dar. To jej přijalo a od roku 1998 je v majetku města.

Ve stejném roce město za téměř milion korun provedlo nejnutnější opravy střechy a statické zajištění budovy. Na tyto práce finančně přispělo ministerstvo kultury.

Následně vypracovalo studii, jak by se dal objekt využít. Ta ukázala, že by v domě mohly být například klubovny, zázemí pro chovatele i třeba půjčovna bicyklů, po úpravách by mohla vzniknout i zahrada s vyhlídkou a občerstvením.

Město ale nikdy na nákladnou rekonstrukci nenašlo peníze, neúspěšné bylo několikrát i při svých žádostech o dotaci.