Město Žatec chce ještě letos investovat pět milionů korun do obnovy či výstavby moderních dětských hřišť.

Peníze uvolnili z rozpočtu města v minulých dnech zastupitelé.

V minulých dnech zástupci firem, které se zabývají výstavbou hřišť v České republice, objížděli vybrané lokality ve městě, kde by hřiště měla stát. Nyní čeká radnice na jejich návrhy. „Pojali jsme to jako takovou architektonickou soutěž. Nejlepší návrhy vybere komise, která byla kvůli hřištím při žatecké radnici vytvořena. Jsou v ní mimo jiných i ředitelky mateřský škol,“ sdělil Aleš Kassal, žatecký místostarosta.

Nová dětská hřiště mají být totiž určena právě pro menší děti, od tří do dvanácti let věku. Radnice vytipovala pět lokalit, kde by taková hřiště měla vzniknout – v parku mezi památníkem u městského hřbitova a židovským hřbitovem, vedle současného hřiště v Šafaříkově ulici, v parčíku u gymnázia, v Lučanské ulici a v Podměstí na nyní volném prostranství u mazutové kotelny. „Očekávám, že by se první hřiště mohla začít budovat ještě během prázdnin,“ uvedl místostarosta.

Zastupitelé na to vyčlenili pět milionů korun. Město k tomu ještě dostalo půl milionu korun na výstavbu hřiště od řetězce Lidl jako náhradu za to, že u nově budovaného supermarketu v areálu bývalých papíren původně slíbené hřiště nepostaví. „Firmám jsme sdělili naše finanční představy. Kolik bude pětice hřišť pro malé děti stát, zatím přesně nevíme. Pokud by nějaké peníze zbyly, vybudovali bychom i nějaké hřiště pro větší,“ uvedl A. Kassal s tím, že radnice má v této souvislosti vytipovaná současná hřiště v Jabloňové a Šafaříkově ulici, která by měla projít rekonstrukcemi.

„Hřiště pro míčové sporty by mohlo vzniknout také u dětského hřiště, které se plánuje v Podměstí u mazutové kotelny. Místa tam je dost,“ doplnil místostarosta. Vloni vzniklo moderní hřiště pro nejmenší děti například v žatecké Růžové ulici při regeneraci této části sídliště Jih. Rodiči s dětmi je hřiště využíváno hojně.