Úspěšné bylo při náhodné kontrole v minulých dnech žatecké turistické informační centrum na tamní radnici. Prověrku prováděla Asociace turistických informačních center ve spolupráci s agenturou Czech Tourism tzv. mystery shoppingem (neohlášená kontrola kvality služeb).

„Hodnocení našeho infocentra bylo nadprůměrné v rámci regionu i České republiky. Do celkového hodnocení spadalo několik parametrů, jako například značení infocentra, upravenost exteriéru, vybavení interiéru, dojem zákazníka z návštěvy, výkon našeho pracovníka a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra," uvedla Simona Janoušová z oceněného žateckého infocentra.