Investice a opravy za 65 milionů korun schválili žatečtí zastupitelé. Na seznamu je 14 akcí. Je ale možné, že se jejich  počet rozroste, město má letos na investice připravených dohromady 81 milionů. V záloze jsou v investičním rozpočtu tzv. akce pod čarou za dalších 33 milionů korun.

Zastupitelé v investičním plánu provedli několik změn. Největší investicí města letos bude zateplení domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici a dvou oddělení v nemocnici – dětského a následné péče. Na budovách se zateplí fasáda, vymění okna a vstupní dveře. Pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mělo být letos v listopadu. Podle projektu vyjdou obě akce dohromady na 40 milionů korun a zhruba polovinu nákladů pokryje dotace. Město ale musí obě akce nejprve předfinancovat, peníze dostane až po dokončení. Všechny zřejmě až příští rok.

Sítě na Kamenném Vršku

Další významnou investicí, za osm milionů korun, je dokončení druhé etapy zasíťování parcel pro rodinné domy na Kamenném vršku. „Přímo bude zasíťováno osm parcel. K dalším výhledově dvaceti  budou dotaženy sítě na hranici pozemků k individuálnímu dosíťování," vysvětlil Jan Novotný, místostarosta Žatce. Zasíťování parcel měla doprovodit výstavba parkoviště pro asi 35 aut za blízkým panelovým domem. To má vyřešit kvůli parkujícím autům kritickou dopravní situaci spojenou s omezeným průjezdem ve vrchní části Vrchlického ulice. Tuto akci za 1,5 milionů ale zastupitelé přesunuli do tzv. akcí pod čarou. „Z jednání s tamními obyvateli není zatím jasné, zda si výstavbu parkoviště přejí. Část je pro, část je proti. Budeme s nimi dál jednat a o výstavbě parkoviště rozhodneme později," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka Žatce.

Do akcí „pod čarou" nakonec spadla i výstavba cyklostezky a in-line stezky na levém břehu Ohře od lokality Loučky k lávce u koupaliště. „Město v poslední době investovalo do sportovišť dost, tuto akci můžeme odsunout. Ve městě jsou potřeba důležitější věci," řekl radní Petr Holodňák a navrhl místo cyklostezky pokračovat v opravách na střeše kláštera. Zastupitelé to odsouhlasili. Stejně tak jako návrh zastupitele Břetislava Frýby, aby byla do investic zařazena výstavba nového vodovodu do lokality Macerka. U této akce ale není jasné, zda se letos stihne realizovat, zaznělo na zastupitelstvu.

„Na další schůzi zastupitelstva v květnu budeme jednat o zapojení vratky DPH za výstavbu sportoviště u koupaliště. Půjde o dva a půl milionu korun, takže se otevře možnost jednat o dalších investicích," sdělila starostka.

SCHVÁLENÉ AKCE A NÁKLADY PODLE PROJEKTU

zateplení DPS Písečná ulice             20,5 milionu     (z toho dotace 10,8 milionu)
zateplení dvou oddělení nemocnice    19 milionů        (z toho dotace 7,1 milionu)
Kamenný vršek – zasíťování parcel      8 milionů
sesuv svahu Tyršova ulice              8 milionů    (problematické jednání s vlastníky pozemků, možná se odloží)
nový vodovod Stroupečská ulice          2,7 milionu
oprava komunikace v Bezděkově          1,2 milionu
oprava střechy kláštera                  1,7 milionu
vodovod Macerka 1. a 2. etapa          2,4 milionu        (není jisté, zda se letos stihne)
projekty na různé akce                  1,7 milionu       

AKCE POD ČAROU – NENÍ ROZHODNUTO, ZDA SE LETOS BUDOU DĚLAT

cyklostezka Ohře (cca 1,2 km)          5,5 milionu        (město podalo žádost o dotaci na SFDI)
parkoviště Vrchlického ulice              1,5 milionu        (město jedná s obyvateli, zda parkoviště chtějí)
rekonstrukce povrchů Dukelská ulice      26 milionů        (město jedná s majiteli inženýrských sítí)

VYŘAZENÉ AKCE-LETOS SE URČITĚ DĚLAT NEBUDOU

rekonstrukce Klášterní ulice                 8 milionů
přechod pro chodce Plzeňská ulice          950 tisíc     (jedná se o úpravu přechodu u pumpy Benziny)
regenerace sídliště Jih – Javorová ulice  12 milionů        (město může získat maximálně 4 miliony dotaci)