V Izraeli pobývala v minulých dnech skupina rodáků a dokumentaristů ze Žatce, také z německého Nadačního spolku Saaz-Žatec a Židovské obce v Teplicích, kteří mapovali rozhovory s pamětníky Židovské komunity v Žatci a zaznamenávali výpovědi účastníků leteckého mostu z vojenského letiště ze Žatce do Izraele v roce 1948, jenž napomohl vzniku samostatného státu Izrael.

„Dokumentací židovských obyvatel města Žatce před první světovou válkou na základě archívních materiálů a svědectví Židů, kteří přežili holocaust v ČR a v Izraeli, chceme představit konkrétní lidi, kteří v Žatci bydleli a podíleli se na hospodářském a společenském životě ve městě. Může to pomoci i proti mírnému antisemitismu, který zůstává skrytý, ale pořád existuje,“ řekl Otakar Löbl, předseda Nadačního spolku Saaz-Žatec, který je duchovním otcem projektu na obnovu židovských památek v Žatci pod názvem Židé na Žatecku a postavení památníku.

Cílem projektu je představit široké veřejnosti a hlavně dnešním dětem a mladé generaci v Česku život a osudy Židů v Žatci a na Žatecku a zmapování pomoci mladému Izraelskému státu v roce 1948 prostřednictvím pamětníků, jejich písemných dokumentů, vzpomínek, ale také vyprávěním dosud žijících pamětníků v Izraeli i v Čechách.

„Přijal nás také velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar, který uvítal naše aktivity a přislíbil spolupráci a pomoc. Také díky pracovníkům naší ambasády jsme mohli navštívit několik bývalých Žatečanů i vojenských veteránů, jejichž výpovědi a vzpomínky jsme natočili pro vznikající dokumentární film,“ uvedl předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček.

„Rozzářené oči nad oživlými vzpomínkami dnešních 80 – 90letých pamětníků – rodáků Žatce byly pro nás dostatečnou odměnou. Stalo se jim poprvé v životě, že je v jejich izraelském domově navštívil někdo z jejich rodného města,“ řekl Otokar Löbl.

„Tento projekt Nadačního spolku Saaz-Žatec, který plně zapadá do plánovaných aktivit Židovské obce Teplice, maximálně splnil naše očekávání. Zmapoval osudy některých lidí ze Žatecka, a tím zaznamenal pro budoucnost nedocenitelné informace, ale také připomněl těmto lidem život před jejich odchodem do státu Izrael, což přijali s velkou radostí. Projekt je výborně připraven předsedou Nadačního spolku Saaz-Žatec Otokarem Löblem a pro další společnou práci byla tato izraelská „mise“ výchozím krokem s tím, že po projednání na představenstvu Židovské obce Teplice předpokládáme pokračování v těchto aktivitách,“ uvedl za Židovskou obec Teplice její předseda Oldřich Látal.

Účastníci mise představili přímo v Tel Avivu česká města Žatec a Teplice také tamním novinářům s cílem napomoci k vyššímu turistickému ruchu mezi státy Izrael a ČR. Místopředseda Federace židovských obcí v ČR Michael Lichtenstein uvítal výsledky, které skupina dokumentaristů v Izraeli získala a přislíbil, že projekt bude maximálně prezentován na vedení FŽO a v Židovských obcích v ČR.

Petr Šimáček