Strážníkům městské policie v Žatci oznámil telefonát v minulých dnech nález injekční jehly v Čeradické ulici. Hlídka ji sebrala do speciálního kontejneru a prohlédla přilehlé okolí. Jinou jehlu v místě už neobjevila.

Sběr injekčních jehel patří mezi poměrně časté činnosti žateckých strážníků.