Kapucínský klášter v ulici Obránců míru v Žatci pod domovem důchodců možná změní majitele. Město se jej totiž rozhodlo prodat, podle starosty Žatce Ericha Knoblaucha se už dokonce objevili zájemci.

„Objekt v posledních desetiletích jen chátral. Nyní s případným novým nabyvatelem kyne naděje, že se památka oděje do nového hávu a znovu ožije. V minulých měsících se o objekt zajímaly nejméně dvě organizace s cílem upravit klášter na výukové a vzdělávací středisko, nebo pro sociální účely,“ uvedl s tím, že město za klášter požaduje čtyři miliony korun.

Kapucínský klášter s kostelem Korunování P. Marie byl vystavěn v letech 1676 až 1684. Klášter byl zrušen v roce 1950, od roku 1956 je zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek. Památkou je také kostel s raně barokním oltářem, který stojí u kláštera. Na čtvercový konvent kláštera s arkádami a rajským dvorem navazuje rozsáhlá zahrada. Její obnova je součástí projektu Chrámu chmele a piva, jež se má začít realizovat v příštím roce. Město na projekt za 236 milionů korun dostalo dotaci 211 milionů od Evropské unie. Projekt byl o klášterní zahradu rozšířen letos. Má tam vzniknout na rozloze téměř jednoho hektaru oddechové centrum. To bude moci využívat kromě veřejnosti také blízký domov důchodců i dětský domov a případně bude sloužit i pro potřeby kláštera.