Česko-německá kniha o výrobě a pití piva na obou stranách hranic a výstava historických pivních etiket to jsou hlavní body projektu Pivní tradice Krušnohoří, na které město Žatec dostalo dotaci ve výši 317 tisíc korun. „Ze svého" doplatí 56 tisíc korun.

Kniha naváže na publikaci z roku 2008 s názvem Chmelařství a pivovarnictví na Žatecku. „Oblast, o které bude pojednávat nová kniha, se rozšíří o českoněmecké příhraničí," řekl Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Nová dvojjazyčná kniha o obsahu přibližně 130 stran bude pojednávat o pivu, jeho výrobě a pití v obou regionech a o chmelu jako základní surovině pro jeho výrobu.

Město Žatec získalo v letech 2010 až 2012 z fondu Krušnohoří už dotace na čtyři turistické projekty v celkových nákladech 1,2 milionu korun.