Od loňska tam vyrůstá mimoúrovňová křižovatka, která bude součástí rychlostní čtyřproudové silnice R7 z Prahy do Chomutova. Řidičům by křižovatka měla začít sloužit letos na podzim.

Její součástí je také výstavba nového úseku silnice I/27 Most – Plzeň v délce jeden a půl kilometru mezi Žiželicemi a Velemyšlevsí. V tomto úseku budou vybudovány dvě malé okružní křižovatky – jedna pro napojení průmyslové zóny Triangle, druhá pro napojení doprovodné komunikace k R7 a autobusové točky se zastávkou.Na křižovatku naváží nové úseky silnic na všechny strany.

Ve směru na Prahu by měl být letos v létě otevřen více než pětikilometrový čtyřproudový úsek kolem zóny Triangle, na druhou stranu se má silnice do Chomutova začít stavět letos. Stejně tak jako obchvat Velemyšlevsi ve směru na Most.Nová silnice na Žatec s obchvatem Žiželic se má začít stavět v roce 2011.