Na svůj možný střet zájmů jsem dopředu upozorňoval, zákon to umožňuje. Navíc je minimální. Řekl Žateckému a lounskému Deníku Miroslav Legutko, kterého odvolali žatečtí radní z funkce člena dozorčí rady Žatecké teplárenské.

Právě kvůli tomuto kroku rezignovali tři žatečtí radní a ve městě se tak po třech měsících rozpadla politická dohoda o vedení města. „Po městě se šíří lež o tom, že jsem měl radě města dodat čestné prohlášení o tom, že nejsem ve střetu zájmů. Na svůj možný střet jsem ale předem upozornil. Zákon toto umožňuje," sdělil Miroslav Legutko.

„Můj střet zájmů je minimální, protože Žatecká teplárenská operuje pouze na území města, kdežto má firma v Žatci prakticky skoro nepodniká. Stejně tak pochybuji, že se Žatecká teplárenská zabývá například bioplynovými stanicemi, malými vodními elektrárnami a inteligentními domy, které jsou předmětem podnikání mé firmy," sdělil.

Miroslav Legutko byl zaměstnancem Žatecké teplárenské od roku 1996 až 2010, v letech 2007 až 2009 byl předsedou představenstva této společnosti. Po odchodu ze společnosti začal podnikat v teplárenství. Na konci loňského roku jej tehdejší radní jmenovali do dozorčí rady Žatecké teplárenské. Po letošních změnách ve vedení města radní v dubnu M. Lugutka z dozorčí rady odvolali čtyřmi hlasy ze sedmi. A to právě kvůli jeho údajnému střetu zájmů. Zbylí tři radní to označili za přehlasování silou a rezignovali.

V pondělí 4. května zbylí radní zvolili do dozorčí rady města místo M. Legutka Vladimíra Vančuru.