Regionálnímu muzeu v Žatci se po mnohaletém úsilí podařilo vyřešit problém s nedostatkem odpovídajících prostor pro ukládání svých sbírek. Díky finanční dotaci, kterou nedávno získalo Město Žatec z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, budou v květnu zahájeny práce na vybudování nových depozitářů. Ty vzniknou v části nevyužitého a chátrajícího areálu bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů.

Muzejní sbírky jsou v Žatci systematicky shromažďovány od 90. let 19. století. V současné době jsou uloženy ve třech různých budovách na ploše 550 metrů čtverečných. Prostorová kapacita v nových depozitářích se téměř zdvojnásobí, takže vznikne dostatečná rezerva pro ukládání nových přírůstků. V projektu se počítá i s vybudováním boxů s řízeným klimatem (vlhkost, teplota) pro nejchoulostivější sbírkové předměty.

Přestěhuje se i studovna pro veřejnost

Do nového areálu se přestěhuje i odborná a sbírková knihovna se studovnou pro veřejnost. Depozitáře budou vybaveny moderní zabezpečovací technikou, nákladním výtahem a stabilním hasicím systémem. Splní tak evropské standardy pro trvalé uchování předmětů muzejní povahy.

V části objektu se počítá s vybudováním přijímacího (tzv. karanténního) depozitáře, konzervátorského pracoviště a multifunkčním sálem pro muzejní prezentace a workshopy. Veřejnost se může těšit i na novou expozici o historii žateckého průmyslu.

Rozpočtované náklady se pohybují okolo 50 milionů, přičemž 85 procent by měla pokrýt dotace z ROP. Termín dokončení je naplánován na květen 2015. V uplynulých několika letech se podařilo vybudovat nové depozitáře například Regionálnímu muzeu v Teplicích (90 milionů), Vlastivědnému muzeu v Olomouci (120 milionů) či Muzeu Vysočiny v Třebíči (42 milionů).

Petr Holodňák
(autor je radní města a archeolog žateckého muzea)