Nové muzeum, zaměřené na česko – německou a také židovskou kulturu by mohlo v příštích letech vzniknout v Žatci.

Jeho vybudování navrhli zástupci německého nadačního spolku Saaz/Žatec. První vize už projednali také s představiteli města Žatce.

„Základní koncept vypracoval náš spolek. Prostředky na projekt bychom chtěli získávat hlavně z darů sponzorů a nadací. Uvažuje se o tom, že by město poskytlo prostory a spolek by zajistil jejich rekonstrukci a přípravu pro výstavní činnost,“ uvedl pro Deník Andreas Kalckhoff, mluvčí nadačního spolku Saaz/Zatec, sídlícího v německém Frankfurtu. Prvním možným navrženým prostorem je budova bývalého německého gymnázia ve středu města, kde nyní sídlí také městská policie, dodal.

Nové muzeum by mělo dostat jméno po Janu ze Žatce, středověkém písaři, kronikáři a spisovateli, mj. autorovi díla Oráč z Čech.

Expozice má ukázat úspěchy soužití

Muzeum má připomínat dlouholeté spolužití Čechů i Němců v Žatci a mnoho kulturních památek, tradic a hodnot, které společně vytvořili. Ve městě i okolí žili příslušníci obou národů společně a vcelku mírumilovně nejméně sedm set let. Teprve od druhé poloviny 19. století začalo mezi oběma skupinami vznikat napětí podporované nacionalistickými ideologiemi, které byly tehdy na vzestupu. Tragédie ve vztazích se vyhrotily a kulminovaly v době kolem druhé světové války.

„Muzejní expozice by měla vyzvednout úspěchy a prospěch města z více než tisíciletého spolužití. Nebude samozřejmě nijak zamlčovat smutný konec, chceme i ten vysvětlit,“ dodal Andreas Kalckhoff.

Muzeum se bude věnovat i židovské kultuře, protože lidé židovské víry tvořili v historickém Žatci rovněž velmi významnou skupinu obyvatel a i oni bohužel doplatili na zhoubnou ideologii německého nacismu. Jejich zásluhy připomíná výstava Židé na Žatecku, probíhající aktuálně v sídle Židovské obce v Teplicích. V Žatci už expozice proběhla, během jara bude putovat také do Ústí nad Labem a Děčína.

O projektu ještě není definitivně rozhodnuto. I když se obě strany už setkaly a jednaly, celý záměr ještě musí v příštích měsících posoudit a schválit vedení města Žatce a zřejmě i celé zastupitelstvo. Německý nadační spolek bude ještě připravovat podrobný návrh smlouvy.