Město Žatec má rozpočet na příští rok. Je sestaven tradičně jako vyrovnaný, na straně příjmů a výdajů počítá s částkou 373 milionů korun. Na investice je v něm počítáno se šedesáti miliony.

Rozpočet budou schvalovat zastupitelé v pondělí 7. prosince.