Město Žatec má na své cestě do UNESCO za sebou další milník. Ministerstvo kultury oznámilo, že Česká republika nominuje město na prestižní seznam nemovitých památek. Příslušné dokumenty odešle ještě tento měsíc. „V letošním roce 2017 předkládá Česká republika nominaci Žatce – města chmele," sdělila Simona Cigánková, mluvčí ministerstva kultury.

Žatec se chce na prestižní seznam nemovitých památek UNESCO dostat se svými historickými chmelařskými lokalitami. Na seznam UNESCO mají být zapsány celé oblasti městské památkové rezervace a zóny včetně budov spjatých s chmelařstvím, které se v nich nacházejí. A také bývalý pivovar Dreher (později Fruta) u západního vlakového nádraží.

Jde o téměř sto budov

Ilustrační foto.Celkem jde v Žatci o devět desítek budov. „Nominace zahrnuje celé území chmelařské historie, takový počet budov spojených s chmelem na kilometr čtvereční není nikde jinde na světě," řekl žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Staletou historií zpracování chmele ve městě dokládají četné budovy – sklady, sušárny, balírny a známkovny chmele.

„Město je vynikajícím příkladem lokality, ve které se dochovalo unikátní množství zcela specifických staveb spojených se staletou historií zpracování chmele širokého venkovského zázemí, tedy skladů, sušáren, balíren a známkoven chmele, a svědectvím o postupném vývoji jednoho z nejvýznamnějších světových center zpracování a obchodu s chmelem," vysvětlila mluvčí ministerstva kultury.

Doklad živé tradice i vlivu na město

Pro Žatec navíc hovoří, že je jedinečným dokladem živé tradice zpracování lokálního chmele a výjimečně dokonalým příkladem vlivu zemědělského podnikání na celkový obraz sídla, jeho urbanistickou strukturu a architekturu obytných a výrobních staveb. „Navíc tento druh památek spojených s pěstováním zemědělských plodin je zcela v souladu se strategií pro dosažení vyváženého, reprezentativního a věrohodného Seznamu světového dědictví," dodala mluvčí.

Nominace města musí být předložena Centru světového dědictví v řádném termínu do 1. února 2017. „Bude tedy do Paříže doručena diplomatickou cestou do tohoto data," vysvětlila Simona Cigánková.

Nominace se musí vejít do limitu

O tom, zda se město Žatec dostane na prestižní seznam UNESCO, by se mohlo rozhodnout v létě příštího roku. Ale … „Nevíme ale, jestli se nominace Žatce dostane do kvóty maximálního počtu nominací, které může výbor v roce 2018 probrat. A ani nevíme, jaký posudek dostane nominace ze strany mezinárodních expertů. Tedy zda například nebude třeba nominaci dále upravovat," vysvětlila mluvčí zmíněného ministerstva.

Do Žatce také pravděpodobně přijede delegace z UNESCO. „Očekává se oficiální delegace. Může být ale i neohlášená v podobě turistů s batůžkem, u nichž nikdo nebude vědět, že jsou to komisaři," dodal Špička.

Město o zapsání usiluje přes deset let. Slibuje si od toho zvýšení celosvětové prestiže a s tím spojený nárůst turistického ruchu.

Česko má na seznamu UNESCO 12 památek. Poslední je z roku 2003, kdy byla zapsána bazilika a židovské město v Třebíči. Dvě desítky památek jsou mezi kandidáty a Žatec je první z nich. Termín podání žádné z dalších nominací známý není. Nejčastěji se mluví o společných nominacích dvou států – krajiny Krušnohoří s Německem nebo památek Velké Moravy se Slovenskem. ČR sklízí úspěch i s tradicemi a zvyky, naposledy bylo v prosinci zapsáno loutkářství.