Části nábytku i další věci přinášeli lidé v sobotu 26. dubna v Žatci do připravených kontejnerů v rámci sběru velkoobjemného odpadu. Sběr velkoobjemného a nebezpečného odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen několikrát do roka. Zda to bude i v budoucnu, to se ještě uvidí. Město Žatec totiž vypsalo výběrové řízení na svoz odpadu v nejbližších šesti letech.