Miroslav Legutko (ODS) byl po necelých třech letech působení odvolán z rady města Žatce. Novou členkou se stala Zdeňka Hamousová (nezávislá). Rozhodli o tom zastupitelé města Žatce v pátek večer na mimořádně svolané schůzi.

Na Legutkově odvolání se předem dohodli zastupitelé za ČSSD, KSČM a nezávislí. Ti také požádali o svolání mimořádné schůze, jejíž termín starosta určil na pátek 12. června.

Legutko byl odvolán šestnácti hlasy zastupitelů i radních z uvedených stran. Ani jeho „mateřská“ ODS se ho nesnažila ve funkci podržet, její členové se buď schůze vůbec nezúčastnili, nebo se zdrželi hlasování (včetně například starosty města Ericha Knoblaucha). Jediným zastupitelem nejen z ODS, ale z celého sboru, který se M. Legutka veřejně zastal, byl radní Pavel Aschenbrenner.

V pozadí jsou spory ve vedení Žatecké teplárenské společnosti, jejímž vlastníkem je město a kde M. Legutko zastává funkci předsedy představenstva. Nyní se dá s velkou pravděpodobností očekávat, že bude v nejbližších dnech odvolán i z této funkce. Oficiálním důvodem, písemně uvedeným pro svolání mimořádné schůze, měla být právě Žatecká teplárenská společnost (ŽT). Hned na začátku schůze pak zastupitel Bedřich Henrych (ČSSD) navrhl doplnit program o návrh na odvolání M. Legutka z rady města. Zdůvodnil to kritikou některých kroků učiněných předtím v ŽT.

Legutko kritiku odmítá

M. Legutko kritiku i všechna nařčení odmítl, přesto ho zastupitelé šestnácti hlasy odvolali. Následně sedmnácti hlasy zvolili do rady města novou členku Zdeňku Hamousovou (na snímku dole). Ta je přitom rovněž členkou představenstva ŽT. Bedřich Henrych zase působí v dozorčí radě této firmy.

„V teplárenské jsme spustili nový projekt za stovky milionů korun, který je pozitivně vnímán v republice i u odborné veřejnosti. Pracovali jsme na něm dva a půl roku, nyní však začaly tlaky na to, aby realizační tým byl odstaven a aby si očekávaný úspěch akce přivlastnil někdo jiný,“ uvedl v reakci na své odvolání Miroslav Legutko.

Jak řekl, rezignaci z rady města pár dní zvažoval i sám. „Ze zastupitelstva však neodstoupím, do něj mě zvolili občané,“ řekl na dotaz Deníku.

Početné personální změny na radnici v Žatci i v příspěvkových organizacích města, kterých byla od voleb celá řada, tak pokračují. Nyní jako by se začínaly vracet k samotnému vedení města, které je hojně užívalo. Na mnohých dřívějších odvoláních z funkcí se spolu s dalšími radními podílel i sám M. Legutko.