Ekologické centrum Žatec dokončilo úpravu další plochy na levém břehu Ohře. Členové sdružení tentokrát zvelebili prostor u lávky přes řeku směrem k libočanskému jezu. Místo je oblíbeným cílem procházek obyvatel města, hojně ho využívají třeba pejskaři, neboť v lokalitě mají povoleno pustit psa na volno bez vodítka.

Pracovníci centra místo nejdřív uklidili, vyčistili od nežádoucí náletové vegetace a pak na něm vysadili novou zeleň. „V rámci projektu jsme na místě, které je ve vlastnictví města Žatce, sebrali a zneškodnili 13 stodvacetilitrových pytlů odpadů hlavně PET lahví, skla, hadrů, ale také rozebraná automatická pračka a velké množství zbytků z kabelů. Z mimořádně zaplevelené plochy jsme nejprve pilami a křovinořezy vyřezali nežádoucí plevele, šípky, hlohy a černý bez. Pařezy jsme vyřezali, abychom vytvořili podmínky pro pravidelné sekání plochy sekačkami," sdělil Přemysl Hautke z Ekologického centra Žatec. V průběhu letošní vegetační sezony členové sdružení místo celkem sedmkrát pokosili, nedávno došlo na výsadbu 63 kusů domácích dřevin habrů, dubů, olší a jeřábů. „Keřové patro zastupují střemchy, lísky a svídy," dodal P. Hautke.

Přeměnu místa finančně podpořil Ústecký kraj a město Žatec. „Tato lokalita u lávky je jedním z dalších míst na levém břehu řeky Ohře, které Ekologické centrum Žatec revitalizovalo," připomněl Jan Novotný, místostarosta Žatce.

V minulých letech sdružení upravilo třeba plochy kolem žateckého jezu. Nedávno členové ekocentra dokončili také informační a výukové stanoviště u lávky tématicky zaměřené na vodní rostliny řeky Ohře. Součástí stanoviště je i drobný cykloturistický mobiliář rozcestník, ohniště s posezením a stojan na kola.