Dny evropského dědictví, den otevřených dveří památek, probíhaly v sobotu 16. září v Žatci, Lounech i na zámku ve Stekníku (na zámku pokračují dokonce i v neděli).

Zajímavý bod programu zahájil celodenní maraton v Žatci: šlo o "odhalení sochy" rakouského císaře Josefa II., kterou lidé v Žatci strhli a hodili do Ohře v lednu 1919, krátce po tehdejším vzniku Československa. Nynější "socha" byla vyrobena ze dřeva, papíru a lepenky. Na svém původním místě ve chmelničce na náměstí Svobody se po odhalení hrdě tyčila jen asi deset minut, potom byla v rámci zábavného scénického programu znovu stržena, a kdo z návštěvníků dne památek nebyl ve správnou dobu na správném místě, už měl zase později smůlu a už ji neviděl.

Na počest odhalení sochy vystřelili čestnou salvu vojáci c. k. armády, skladbu s latinským textem zazpíval pěvecký sbor, dívky s chmelovými věnci předvedly slavnostní tanec. Přihlížely asi dvě stovky diváků, všichni pak odměnili organizátory potleskem. Pořadatelé se snažili připomenout atmosféru Žatce z doby přibližně před sto lety. Setkání se sochou u chmelničky ukončil pochod vojáků a hromová rána z děla, bohatý program ke dni památek však dál pokračoval na různých místech města až do večera.