Česko-německá kniha o výrobě a pití piva  na obou stranách hranic a výstava historických pivních etiket –  to jsou hlavní body projektu  Pivní tradice Krušnohoří. Město Žatec na něj požádá o dotaci z Fondu malých projektů v Euroregionu Krušnohoří. Celkové náklady dosáhnou na 15 tisíc eur, tedy zhruba čtyři sta tisíc korun.
„Cílem projektu je zapůsobit na veřejnost ve společném hraničním prostoru, a to prezentací tradic, které jsou oběma regionům společné. Takovou tradicí je pití piva – nápoje, který je pro Němce i Čechy charakteristický. Pivní tradice v obou zemích bude zároveň námětem pro programy cestovních agentur," vysvětlil smysl projektu Jan Novotný, místostarosta Žatce.

Knížka má mít 130 stránek
V jeho rámci, pokud přijde dotace, vyjde dvojjazyčná kniha o obsahu přibližně 130 stran, která bude pojednávat o pivu, jeho výrobě a pití v obou regionech a o chmelu jako základní surovině pro jeho výrobu.
„V rámci projektu bude také uspořádána výstava historických pivních etiket a případně dalších předmětů používaných v Krušnohoří a Sasku při výrobě a konzumaci piva," sdělil žatecký místostarosta s tím, že projekt počítá také se společným pracovním seminářem na „pivní" téma.
Město Žatec získalo v letech 2010 až 2012 ze zmíněného titulu už dotace na tři převážně turistické projekty v celkových nákladech zhruba 940 tisíc korun.
Díky jednomu z nich byla vyznačena například cyklotrasa ze Žatce do Března.