Tři městské rady už měl od loňských podzimních voleb Žatec. Nejprve vládl Aleš Jelínek, po jeho dramatickém odvolání široká koalice v čele se staronovou starostkou Zdeňkou Hamousovou, po rychlém rozpadu široké dohody fungovala dokonce jakási provizorní rada. Všechny městské vlády pracovaly ale jen pár týdnů nebo měsíců. A od června dokonce není ve městě chmele a piva rada žádná. Kvůli „každé zahrádce" se musí už měsíce scházet celé zastupitelstvo.

Žatec už rok nemá stabilní vládu, a jak to vypadá, ani hned tak mít nebude. Politici se hádají, handrkují, osočují se, dohodnout se zatím nedokázali, shoda je v nedohlednu.

Shoda jen na jedné věci. Nedohodli jsme se…

Oba znesvářené politické tábory v Žatci, levice s lídry Krčmárikem a Šramotou, s přispěním zastupitelů zvolených za Svobodné Petříčkem a Jelínkem na straně jedné a pravice s nezávislými, vedení Hamousovou a Hladkým, na té druhé, se aktuálně vzácně shodují vlastně jen na jediné věci.

„Nepohnuli jsme se, dohoda není, budeme dál jednat," říká starostka Zdeňka Hamousová, lídr vítězné Volby pro město. „Posun není, nedohodli jsme se," odpovídá Karel Krčmárik, zástupce KSČM. „Dohoda není," potvrzuje také Miroslav Šramota, zvolený za ČSSD. „Jednáme, ale zatím stále nejsme domluvení," uvedl Břetislav Frýba z hnutí Unie pro sport a zdraví.

Sečteno, podtrženo, ani dvanáct měsíců po výběru městských poslanců se žatečtí politici neshodli na vedení…

Unikátní Žatec

Žatec je v tomto směru v celé České republice unikátní. Bohužel, v negativním smyslu tohoto slova. Obeslali jsme redakce Deníku ve všech krajích, naši redaktoři totiž působí ve všech okresech ČR, zda je podobný případ také někde jinde po republice.

Není!

Ano, všude se hádají, handrkují, „plivou na sebe jedovaté sliny", čas od času vymění radu, někde i dramaticky. Vždy je ale do několika týdnů postavena rada nová. Nikde neskončila rada už třikrát, navíc nikde tak dlouho „nezaskakuje" zastupitelstvo za radu. Žatec je aktuálně politicky extrémně nestabilní.

Jednání pokračují

A co bude dál? Jednání dál probíhají, politici dál hledají další možnosti. Kompromis je ale zatím podle vyjádření lídrů jednotlivých táborů v nedohlednu. Obě znesvářené strany neustále trvají na svých návrzích, pokud už se dohodnou na nějaké kompromisní variantě, zaseknou se na konkrétních jménech, které by měly zasednout v radě. Prostředí mezi žateckými politiky je totiž hodně poznamenáno vzájemnými hádkami, někteří spolu nemluví, a když už, často se neposlouchají navzájem. Zatím poslední jednání proběhlo minulé pondělí, další prozatím naplánované není.

Lidem v Žatci tak nezbývá než dál doufat, že politici konečně najdou společnou řeč, že se konečně domluví ve prospěch města. Protože zatímco v ostatních sídlech plánují co dál v dalších letech, Žatec se v posledních měsících zasekl na politických hádkách.

Pravice a nezávislí chtějí jen dovolit tři lidi z levice

A jak vypadají aktuální návrhy na uspořádání rady? Pravice a nezávislí podle informací Deníku stále podporují variantu 4:3, podle nich nejlépe odráží výsledek voleb. Tedy, že by v radě zůstali čtyři zástupci pravice a nezávislých a byli by dovoleni tři z řad levice. Takové uspořádání je ale pro druhý tábor údajně neakceptovatelné. „Taková rada už tady byla, nikam bychom se neposunuli, bylo by to zase stejné. Když se jim něco nelíbilo, tak jsme byli silou přehlasováni. Tento návrh je pro nás nepřijatelný," řekl Deníku Karel Krčmárik.

Levice prosazuje variantu 3:3:1

Naopak levice prosazuje variantu 3:3:1. Tedy tři místa pro levici, tři pro pravici a nezávislé a jedno pro zastupitele zvolené za Svobodné. Tedy pro Aleše Jelínka nebo Tomáše Petříčka. Tvrdí, že „Svobodní" nejsou ani s jedním táborem, proto by prý takovéto rozložení bylo spravedlivé.

Druhý tábor ale namítá, že „Svobodní" stále spolupracují s levicí, nezávislí jsou prý jen „na oko". Fakticky by tak byl v radě poměr 4:3, jen s hlasem navíc pro druhou stranu. Proto také skupina vedená Zdeňkou Hamousovou a Jaroslavem Hladkým tuto variantu odmítá. „Bylo by to jasné 4:3 pro levici, Aleš Jelínek a Tomáš Petříček dál s KSČM a ČSSD spolupracují, o tom není pochyb," zní unisono z tábora pravice a nezávislých.

Faktem je, že Aleš Jelínek a Tomáš Petříček ve sporných bodech často hlasují shodně, jako ČSSD a KSČM, zdá se tedy, že spolupráce, alespoň vzdálená a volná, trvá dál.

A co na to říká Aleš Jelínek? „Nikam se netlačíme, nejsme ani s jedním táborem. Budeme rádi, když se domluví bez nás. Jsme připraveni podpořit rozumné návrhy, z jakékoli strany, ať nás ale neřadí ani do jednoho tábora. My v radě být nemusíme," uvedl pro Deník. Jelínek byl také prvním, který navrhl variantu rady 3:3, tedy vyrovnanou, s tím, že by o jen o sporných bodech, kde by se rada nedohodla, rozhodovalo zastupitelstvo.

Tři na tři? Problémem jsou konkrétní kandidáti

Tento návrh se nyní zdá nejprůchodnější. Jenže, vyjednavači se zadrhli na konkrétních jménech. A posun zatím není žádný, obě strany trvají na svém. Podle informací Deníku si hlavně tábor pravice a nezávislých nedokáže některá jména v radě představit.

„Variantu 3:3 také diskutujeme, zdá se průchodná. Zasekli jsme se ale na jménech, pro dost lidí jsou některá konkrétní jména problém," potvrdila Zdeňka Hamousová. „Druhá strana předkládá požadavky, které řada zastupitelů nemůže akceptovat," uvedl také Břetislav Frýba.

Vadí zřejmě hlavně lídři, tedy Karel Krčmárik a Miroslav Šramota, kteří už v radě byli. A to je také argument pravice, která říká, že už jednou rezignovali. Levice ale trvá na tom, že pokud bude varianta 3:3, má platit dohoda, že si uskupení nebudou mluvit do svých návrhů. Říká, že se nemá brát ohled na minulé rady. Každý má podle nich respektovat návrh jednotlivých stran. „Když dojde ke shodě, jsou kladeny další a další podmínky. Říkali jsme si, že nebudeme mluvit do jmen, které jednotlivé strany navrhnou. A už to neplatí. Každý by měl mít právo navrhnout do rady koho uzná za vhodného kandidáta za svoje uskupení," řekl Deníku Miroslav Šramota.

Od loňských voleb je v Žatci politický chaos

Nestabilní je politická situace v Žatci dlouhodobě. Řadu let. Téměř po každých volbách přišlo dohadování a vládnutí s křehkou převahou jednoho hlasu. Po loňských komunálních volbách se situace v Žatci ale ještě více vyostřila. Po volbách se totiž vytvořily dva velmi rozhádané a přitom silově vyrovnané politické tábory.

Po říjnových volbách se nejprve dlouho jednalo, nakonec vznikla překvapivá koalice ČSSD, KSČM a pravicových Svobodných, kteří nejprve spolupráci s komunisty vylučovali. Starostou se stal Aleš Jelínek, místostarostou Miroslav Šramota (oba byli později ze svých stran vyloučení – pozn. red.). Toto vedení řídilo město ale jen dva měsíce, po petici a demonstraci za účasti několika stovek lidí bylo odvoláno. Pád koalice zapříčinil tehdy velmi překvapivě komunistický zastupitel Milan Pipal. Jeho strana s tímto krokem zásadně nesouhlasila, on tvrdil, že tak činí proto, že se neplnilo slíbené a žádal širší koalici.

Ta byla později sestavena, byla ale velmi, velmi křehká. Pod vedením staronové starostky Zdeňky Hamousové vládla jen tři měsíce. V dubnu totiž odstoupili tři radní z levice, údajně proto, že byli silou přehlasováni při jednání o Žatecké teplárenské. Druhá strana říkala, že šlo o připravený krok.

Zastupitelé nahrazují radu už řadu měsíců

Poté se do rady vrátil Karel Krčmárik, šlo ale o tzv. provizorní radu. Zvolit se nechal jen proto, aby rada vůbec mohla fungovat. Také toto dlouho nevydrželo, v červnu podle dohody skončil, do léta se totiž politici měli původně domluvit. Nestalo se.

Od té doby není v Žatci rada vůbec, její pravomoci převzalo zastupitelstvo, které musí zasedat téměř každých čtrnáct dní a rozhodovat i o úplných maličkostech. Ve vedení města nadále fungují jen starostka Zdeňka Hamousová a místostarosta Jaroslav Špička.

Ve volbách v Žatci získalo pět křesel hnutí Volba pro město a komunisté, čtyři ČSSD, tři „Sportovci" a po dvou Svobodní a SNK – ED.

VÝVOJ V ŽATCI OD LOŇSKÝCH VOLEB

listopad 2014: Starostou zvolen Aleš Jelínek, místostarostou Miroslav Šramota, v radě města kvůli nedohodě zůstala dvě neobsazená místa.
leden 2015: Jelínek a Šramota odvoláni z funkcí,
starostkou byla zvolena Zdeňka Hamousová, místostarostou
Jaroslav Špička. Rada města zvolena nebyla.
únor 2015: Nově je zřízena funkce druhého místostarosty, zvolen byl Karel Krčmárik. Podařilo se také zvolit sedmičlennou radu města.
duben 2015: Tři členové rady města odstoupili z funkcí, jedním z nich byl Karel Krčmárik, tím pádem padla i funkce „druhý místostarosta".
květen 2015: Karel Krčmárik se vrátil do rady města – jako řadový člen.
červen 2015: Karel Krčmárik znovu odstoupil a rada města se zcela rozpadla. Její práci musí vykonávat celé zastupitelstvo. Tento stav trvá dosud. Politikové zatím nebyli schopni najít žádné jiné řešení.