Spíše než k měření rychlosti projíždějících aut má ale sloužit k jejich sčítání. „Je to jediný příjezd do centra města, chceme vědět, kolik tam jezdí aut,“ uvedl Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy žatecké radnice. Radar byl dosud umístěný několik měsíců před budovou polikliniky. Tam měřil počet aut a zpočátku také ukazoval řidičům jejich rychlost. Na novém místě, v ulici Obránců míru, má být do konce srpna.