Rozpočet města Žatce na rok 2009 schválili ve čtvrtek 18. prosince večer jeho zastupitelé. Je sestaven jako schodkový, pro dosažení jeho vyrovnanosti byl zapojen hospodářský výsledek z letošního roku ve výši 92 milionů korun. Město tak počítá, že v příštím roce utratí rekordních 573 milionů korun.

Zastupitelé zároveň schválili i investiční rozpočet. Je do něj převedeno 17,7 milionu korun na akce, které nebyly realizovány v letošním roce. Dalších 44 milionů je určeno na prioritní akce a dalších 50 milionů korun jako spoluúčast města na investicích, na které bude město žádat o dotace. Celkem by tedy město mělo v roce 2009 investovat více než sto milionů korun.

V příštím roce by se měly realizovat některé akce, na které z různých důvodů nedošlo letos. Jedná se o rekonstrukci fasády a výměnu oken na budově Ústavu sociální péče Kamarád Lorm za 2,5 milionů korun, oprava říms a výměna okapů na budově ZŠ Komenského alej za čtyři miliony, druhá etapa rekonstrukce bazénu na ZŠ Jižní za 7,7 milionu korun a rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ O. Březiny za 3,5 milionu korun.

Na prioritních jedenáct akcí, které se týkají oprav komunikací, pamatuje investiční rozpočet na rok 2009 částkou 14,5 milionu korun. V seznamu je například přestavba parkoviště v Mládežnické ulici za jeden milion korun, zbylá část rekonstrukce cest na hřbitově za šest milionů, oprava vozovky v ulici Obránců míru v její horní části za 1,9 milionu, pokračující dopravní úpravy v Husově ulici a rekonstrukce chodníku u Margaretky za 1,8 milionu korun. Na návrh zastupitele Jana Pecha byla do seznamu zařazena také rekonstrukce vozovky v ulici K Perči. „V současné době se tam dělá plynovod. Poté má být vozovka uvedena do původního stavu, který je velmi špatný. Proto doporučuji rovnou přistoupit k její opravě,“ řekl ve čtvrtek na jednání zastupitelstva, které jeho návrh schválilo.

Pět věcí pod čarou

Dalších pět akcí tohoto typu je v rozpočtu tzv. pod čarou. K jejich realizaci dojde, pokud na ně zbudou peníze, nebo přijde dotace. Je mezi nimi i třetí etapa revitalizace panelového sídliště Jih 2, konkrétně Jabloňová a Javorová ulice. A také přestavba betonových chodníků za zámkovou dlažbu v Písečné ulici a Dr. Kůrky za dva miliony korun. Do školských zařízení a dalších budov v majetku města má jít v příštím roce dalších 30 milionů korun. V plánu je například výměna sedadel v městském divadle za dva miliony korun nebo stavební úpravy pro novou budovu Sboru dobrovolných hasičů Žatec za tři miliony.

V investičním rozpočtu je dále vyčleněno 50 milionů korun, které se použijí v případě zisku dotací jako spoluúčast města. To žádá například o peníze na rekonstrukci stadionu Mládí za 42 milionů korun, zastřešení, výměnu oken a zateplení polikliniky za 36 milionů korun nebo na rekonstrukci a rozšíření domova důchodců za 60 milionů korun.

Přímo z rozpočtu mají být v příštím roce financovány první dvě etapy projektu Chrámu chmele a piva, které zpětně proplatí dotace. A také výstava chodníku a přechodu v Radíčevsi za 1,6 milionů.