Kromě maturantů, přebírajících vysvědčení po úspěšně složených zkouškách, se v těchto dnech už pomalu loučí se svými školními zařízeními také šestileté děti, které brzy opustí mateřskou školu a v září nastoupí do prvních tříd základních škol. Jednotlivé školky pro ně i pro rodiče a další příbuzné většinou připravují závěrečnou slavnost ve třídách, na školních zahradách či v kulturních domech.

V posledních letech se u nás ujal zvyk dávat dětem-předškolákům také šerpy, stejně jako velkým maturantům na plese.

Svou slavnost si ve čtvrtek 2. června užily i děti ve školce U Jezu v žateckém Podměstí (na snímcích). Původně měla proběhnout hromadná oslava na školní zahradě, ale kvůli dešti byl program přeložen do obou školních budov. Ve všech třídách tak bylo veselo. Děti návštěvníkům ukázaly, co vše umějí v oblasti hudby, zpěvu, divadla, tance, sportování, a pak už předškoláci dostali šerpy a medaile. Děti i rodiče prožili pěkné odpoledne.