Dohoda s firmou JTH Group, která staví byty poblíž Tesca, naopak nedohoda se společností Eube, jež je měla postavit při silnici do Holedeče – to vyplývá z usnesení přijatými žateckými zastupiteli. O obou sporech mezi městem a developerskými společnostmi jednali na svém prosincovém zasedání.

Společnost JTH Group koupila od města pozemek v lokalitě Klín na jižním okraji Žatce mezi plzeňskou silnicí a Husovou ulicí. Zavázala se přitom, že do konce roku 2007 postaví první bytový dům. Pokud by se tak nestalo, měla společnost městu proplatit dvacetimilionovou směnku. Firma nakonec termín nestihla, ke kolaudaci domu se 32 byty došlo v průběhu letošního ledna, tedy o několik týdnů později. Přesto město na proplacení směnky trvalo a věc směřovala k soudu.

Nakonec se společnost a firma dohodly. Město dostane čtyři byty, které JTH Group postavila u Tesca. Za to město nebude požadovat proplacení dvacetimilionové pokuty. Navíc firmě už nehrozí obdobný desetimilionový postih za to, pokud by druhý dům se 14 byty, jež právě staví, nestihla dokončit ještě letos. „Zajištěnost smluv formou směnek byla nedostačující, výsledek právního sporu by byl nejistý,“ řekl už dříve zastupitelům Erich Knoblauch, starosta Žatce. „V Česku se už objevily obdobné případy, kdy soudy rozhodly ve prospěch developerské firmy. S vysvětlením, že městu nevznikla žádná škoda. K takovému závěru by mohl dojít i soud v případě Žatce,“ sdělil místostarosta Aleš Kassal.

Zastupitelé v prosinci schválili dohodu o narovnání sporu – město získá do svého majetku čtyři nové byty za 5,4 milionu korun a několik pozemků v lokalitě Klín, hlavně komunikace, ve vyčíslené hodnotě 1,2 milionu korun. Za to se město vzdá nároku na proplacení pokuty.

S Eube zatím spor trvá

V případě společnosti Eube k dohodě zatím nedošlo. Město firmě prodalo pozemek na Kamenném vršku poblíž silnice do Holedeče, ta ale dosud byty stavět nezačala. A kvůli poklesu poptávky po nových bytech, je zřejmě ani stavět nezačne. Zastupitelé nedávno uložili radě města, aby s firmou jednala o odstoupení od smlouvy o prodeji pozemků, kde měly bytové domy vyrůst. „Firma s tím sice souhlasí, ale požaduje, aby jí město zaplatilo šest milionů korun, které údajně vložila do přípravy projektu stavby bytů. Na druhou stranu pokud bychom odstoupili od smlouvy jednostranně, vyplynuly by z toho pro město sankce. Proto se rada rozhodla, kupní smlouvu nevypovídat. Toto doporučení půjde do zastupitelstva,“ vysvětlil místostarosta Aleš Kassal. Zastupitelé se nakonec usnesli smlouvu nevypovídat.

Společnost se zavázala, že v místě postaví 120 bytů. Pod smluvní pokutou mají být dokončeny do srpna příštího roku. „Počkáme do tohoto termínu a pokud byty nebudou postaveny, začneme jednat,“ dodal A. Kassal.