Město Žatec a společnost Secom Milana Milfaita se zřejmě dohodnou. Vyhnuly by se tak soudnímu sporu, kvůli platnosti výpovědi, kterou město firmě dalo.

Více o sporu čtěte
v souvisejících článcích vpravo!


Město Žatec uzavřelo smlouvu o dílo se Secomem v roce 1996, která se týkala sadových úprav v parcích a dalších místech. Hlavně osobní spory mezi někdejším zastupitelem Milanem Milfaitem a částí vedení města vedly k tomu, že radnice v Žatci dala firmě výpověď ze smlouvy o dílo na jaře 2009. Na podzim stejného roku ji sice vzala zpět, ale v březnu 2010 ji firmě dala znovu.

Právníci Milana Milfaita výpověď smlouvy označili jako protiprávní a podali kvůli tomu u soudu žalobu. Teď se nové vedení města, vzešlé z loňských komunálních voleb, s Milanem Milfaitem domluvilo. Jedním z bodů dohody je, že žaloba, která je nyní u Krajského soudu v Ústí nad Labem, bude stažena.

„Na základě dohody mezi Městem Žatec a Milanem Milfaitem se původní smlouva o dílo ukončuje vzájemnou dohodou, a to ke dni 31. prosince 2011. Do této doby platí všechna původní ustanovení smlouvy. V důsledku dohody vezme žalobce Milan Milfait zpět veškeré jím podané žaloby a návrhy. Město Žatec připraví do 31. prosince 2011 výběrové řízení na zhotovitele smlouvy o dílo na zajištění sadových úprav a likvidaci vzniklého odpadu, do kterého se bude moci přihlásit znovu i Milan Milfait s se svou firmou Secom,“ vysvětlil Jan Novotný, místostarosta města.

Majitel firmy Secom Milan Milfait byl ve svém vyjádření pro Deník k dohodě zdrženlivý. „Součástí dohody jsou kroky, které učiní město a které učiním já. Počkám, až město splní svou část a pak splním já tu svou,“ sdělil bez bližších podrobností s tím, že žaloba u soudu proti výpovědi smlouvy dosud je.