Do „varu“ dostal zastupitel Milan Milfait žateckého starostu Ericha Knoblaucha. K jeho rukám totiž adresoval žádost o obsáhlé informace k několika investičním akcím a dalším věcem, které se týkají chodu města. Podle starosty se jedná o obstrukci, která ohrozí chod městského úřadu.

„Ze zákona máme povinnost do třiceti dnů odpovědět. Abych vyhověl, musím vyčlenit několik úředníků a ti nebudou řadu dní dělat nic jiného, než připravovat podklady pro odpovědi. To ohrozí běžný chod radnice,“ řekl starosta Erich Knoblauch. „Budu hledat cesty, jak se tomu vyhnout a bránit se tomu. Vaše jednání není v souladu s funkcí zastupitele a nese znaky trestného činu,“ vyplynulo ze slov starosty na zářijové schůzi zastupitelstva.

O co jde přesně? Zastupitel Milan Milfait se na starostu Žatce obrátil se žádostí o podrobné informace, které se týkají například nákladů na Žatecký týdeník, který radnice vydává. Další okruh otázek se týkal nákladů ze strany města na objekt bývalých papíren, laviček na náměstí Svobody, oplocení hřiště u gymnázia nebo městského koupaliště. „Proč jste se na radnici neobrátil dřív a postupně?“ neskrýval rozčarování starosta Erich Knoblauch.

„Na konci volebního období bilancuji a zjistil jsem, že tyto informace nemám. Zajdu si za úředníky a některé informace si zjistím sám,“ řekl Milan Milfait.