Starostka Žatce Zdeňka Hamousová nepochybila a městu nevznikly žádné škody, radnice po ní nebude žádnou náhradu vymáhat. Takový je názor vedení města k nařčení, že starostka kvůli podepsání dodatků ke smlouvě se zhotovitelem rekonstrukce Hájkovy ulice připravila město o možnost vymáhat po firmě peníze za pozdní dokončení.

S takovým obviněním přišel na poslední schůzi zastupitelstva Karel Krčmárik. Ten tvrdí, že město Žatec přišlo při loňské rekonstrukci Hájkovy ulice o miliony korun. A to kvůli chybě starostky Zdeňky Hamousové, která podepsala se stavební firmou dva dodatky ke smlouvě. Ty jí umožnily dokončit práce o více než měsíc později. Starostka dodatky podle něj vůbec nesměla podepsat a radnice měla uplatňovat pro firmě sankce za pozdní dokončení rekonstrukce. „Město mělo po firmě požadovat sankci z prodlení ve výši 3,6 milionu korun," vyplynulo ze slov zastupitele Karla Krčmárika.

Pochybnosti o právu podpisu

Podle některých zastupitelů nebylo podepsání dodatků se zhotovitelem v kompetenci starostky, neboť je neschválila rada města, která schvalovala samotnou smlouvu. Takže radní měli schvalovat i dodatky. „Dodatky tak vůbec nejsou platné," tvrdil zastupitel Aleš Kassal.

Radní se nyní za starostku postavili a tvrdí, že nic špatného neudělala a že městu žádná škoda nevznikla. „Oporou pro náš názor je metodický pokyn ministerstva vnitra, zákon o obcích a vnitřní předpis žatecké radnice o zadávání veřejných zakázek," tlumočil názor radních místostarosta Jan Novotný.

Město tak po zhotoviteli rekonstrukce Hájkovy ulice s propojením do Svatováclavské žádné sankce požadovat nebude.

Čtěte také: Město přišlo kvůli starostce o miliony, tvrdí část zastupitelů