Krajský úřad v Ústí nad Labem může zrušit rozhodnutí stavebního úřadu v Žatci, pokud zjistí, že tento úřad postupoval v rozporu s právními předpisy.

„Krajský úřad má k tomu zákonné kompetence,“ uvedl Zbyněk Šebesta z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Reagoval tak na dotaz Deníku ke kontrole krajského úřadu, která na popud města proběhla 1. dubna na stavbě bytového domu nedaleko hypermarketu Tesco v Žatci.

„Šetření v této věci ještě není ukončeno a o jeho výsledku budeme jako první informovat město Žatec jako podavatele, teprve poté média,“ uvedl Zbyněk Šebesta. Dodal, že úředníci provedli tzv. státní dozor na stavbě a prověřili i listiny a okolnosti, které vedly k vydání kolaudačního souhlasu ze strany Stavebního úřadu v Žatci letos 16. ledna.

Tento souhlas později část zastupitelů a nakonec i vedení města veřejně zpochybnily s argumenty, že dům stále vypadá jako nedokončené staveniště a že v bytech i při následných návštěvách chyběla řada důležitých prvků.

Vedoucí stavebního úřadu v Žatci se naopak bránila, že když vydávala příslušné rozhodnutí, bylo v bytech vše v pořádku a vše probíhalo podle zákona. Polemika se odehrála počátkem dubna na jednání zastupitelstva města. V lednu bylo zkolaudováno devatenáct bytů, zhruba dvě třetiny z celkového počtu v domě.

Dům staví společnost JTH Group z Teplic. V záležitosti jde o velké peníze, protože firma se smluvně zavázala, že byty dokončí do závěru loňského roku. Termín však nesplnila a nyní po ní město vymáhá pokutu 20 milionů korun za nedodržení termínu, což bylo stanoveno ve smlouvě. Firma se zatím placení peněz brání a obě strany jednají. Byty stále nejsou obydleny. Výsledky kontroly má krajský úřad oznámit do 10. dubna.