Velký kaštan, který roste v ulici Volyňských Čechů v Žatci ve dvoře objektu naproti bývalému Telecomu, bude pokácen. Je ve špatném stavu, hrozí jeho pád v této frekventované části města. Proto bylo nedávno rozhodnuto, že vzrostlý jírovec maďal (na snímku) bude v nejbližších dnech odstraněn.

„Půjde bezesporu o velký a citelný zásah do zeleně města, jelikož jírovec je nepřehlédnutelnou dominantou prostoru. Přestože jsme se snažili jej zachránit, kmen nejde zpevnit a oprávněné obavy ze selhání provozní bezpečnosti vedly k rozhodnutí, že bude pokácen,“ uvedl Petr Janda, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice.

Podle průzkumu odborníků nese rozlehlou korunu stromu kmen s rozsáhlou dutinou, jehož stěny nejsou dostatečně silné. Stabilita stromu je havarijní a kaštan se stal nebezpečný pro své okolí. Hrozí jeho zřícení. Podle Petra Jandy radnice dlouhodobě sleduje stav všech stromů po městě a snaží se předejít případnému pádu dřeviny s tragickým následkem, jako tomu bylo nedávno ve Zlíně. „Nedávno byly odstraněny závadné stromy v ulicích Studentské a Komenského aleji. Poslední problematickou skupinou stromů jsou na území Žatce vzrostlé lípy v okolí Základní školy 28. října,“ sdělil P. Janda.

Každá dřevina je posuzována individuálně. „Žádné masové kácení na území města neprovádíme a ani se to nepředpokládá. Pokud ale je stav stromu natolik vážný, je samozřejmě odstraněn,“ vysvětlil vedoucí odboru.