Současná uhelná výtopna v Perči, která dodává teplo a teplou vodu do většiny domů v Žatci, přestane v nejbližších letech splňovat ekologické limity. Hlavně v oblasti polétavého prachu. Město, které je stoprocentním vlastníkem Žatecké teplárenské, která kotelnu provozuje, se ji rozhodlo přestavět. Nechalo si zpracovat studii a radní tento týden vybrali jednu ze čtyř navržených variant.

Modul bude spalovat biomasu

Ta počítá se zbouráním jednoho ze tří uhelných kotlů v Perči a výstavbou zcela nového ORC modulu, který bude spalovat biomasu. Zároveň bude vyrábět elektrickou energii. Výkon bude mít 1,5 MW, což odpovídá zhruba například jedné větrné elektrárně. „Stát výrobu elektrické energie z biomasy dotuje, garantuje její ceny na 15 let. Pro nás to bude ekonomicky výhodné. Teplo bude vlastně odpad při výrobě elektřiny. Díky tomu se nebude muset výrazněji zdražovat. Kdybychom nevyužili biomasu, nárůst cen tepla by byl velmi výrazný,“ uvedl Erich Knoblauch, starosta města.

Nový zdroj vyrobí 12 500 MWh elektrické energie za rok, což podle něj odpovídá pětině spotřeby celého města. Zároveň dojde k přestavbě záložní kotelny v Podměstí. V ní se dnes používá mazut, nově to bude zemní plyn. „Vícepalivová základna je důležitá. V budoucnu si tak budeme moci vybírat palivo podle situace na trhu, podle toho, co bude pro nás nejvýhodnější,“ vysvětlil Miroslav Legutko, člen rady města a zaměstnanec Žatecké teplárenské.

Horkovod půjde pod zem

Oproti původním úvahám se nebude areál kotelny v Perči rozšiřovat. Dojde tam ještě k výstavbě kryté skládky na biomasu a uhlí. Součástí změn má být také uložení horkovodu, který vede podél silnice Rakovník - Žatec, pod zem. „Rozvody Žatecké teplárenské po městě mají délku 25 kilometrů. Horkovod z Perče do Žatce je dlouhý jen 1360 metrů, ale může za 20 procent ztrát tepla,“ řekl M. Legutko.

Investice do změn centrálního vytápění v Žatci nebude levná. Podle nynějších odhadů přesáhne 300 milionů korun. „Požádáme o dotaci z operačního programu životní prostředí Evropské unie. Jsme jedni z prvních v republice s takovýmto projektem, máme velkou šanci na získání šedesátiprocentní dotace,“ sdělil Aleš Kassal, místostarosta města. Zbytek investice má pokrýt Žatecká teplárenská z vlastních zdrojů a bankovního úvěru. „Město to nebude stát ani korunu,“ tvrdí M. Legutko. Podle propočtů by návratnost investice při šedesátiprocentní dotaci měla být čtyři roky.