Výstavba průmyslové zóny Triangle u Žatce dosud stála více než dvě miliardy korun. Přibližně půl miliardy korun si vyžádala likvidace objektů bývalého vojenského letiště a ekologických škod, dalších 1,7 miliardy korun stála výstavba vlastní zóny. Z toho si nejvíc peněz vyžádaly inženýrské sítě a silnice.

Většinu nákladů na výstavbu zóny uhradil stát. Vlastník areálu, Ústecký kraj, zaplatil 434 milionů korun. Přeměna bývalého vojenského letiště na strategickou průmyslovou zónu začala v roce 2002. Jako první byly zbourány objekty bývalého vojenského letiště a z největší části odstraněna ekologická zátěž způsobená dlouhodobým únikem leteckého paliva do země. Sanace území by měla skončit letos, jeho sledování ale bude pokračovat až do roku 2013.

V roce 2006, když první investor, společnost IPS Alpha, oznámil vstup do zóny, začala její výstavba. Do loňska bylo postaveno 15 kilometrů silnic, které zónu obklopily ze všech stran. K tomu kilometry chodníků. Z rozvodny ve Výškově bylo přivedeno nové elektrické vedení, po zóně a kolem ní byly rozvedeny kilometry potrubí pro pitnou a užitkovou vodu. Další kilometry potrubí slouží pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, která byla přivedena až do Staňkovic. V zemi jsou také kilometry nových trubek na zemní plyn. Na severním okraji zóny vyrostlo energocentrum s vodojemy pro pitnou a užitkovou vodu, v areálu jsou také tři rychloplnící stanice pro případné zásobování hasičů vodou.

Vyplývá to ze zprávy o vývoji průmyslové zóny Triangle, která byla přednesena krajským zastupitelům. V plánu jsou ještě další stavby podle potřeby investorů v zóně. Zásobování plynem má posílit nový plynovod ze zóny Joseph u Havraně, pro případ potřeby je také v plánu výstavba dalšího elektrického vedení – z rozvodny u Žatce.

Pokud bude potřeba, z nádraží v Postoloprtech bude do zóny Triangle přivedena železniční vlečka. Ta dříve zásobovala bývalé letiště, její stav byl ale technicky nevyhovující, proto byla odstraněna.

Připravuje se také stavba čističky odpadních vod. Splašky tak nebudou v budoucnu odváděny přes Staňkovice na žateckou čistírnu, ale mají být likvidovány přímo v zóně Triangle.

V současné době v zóně Triangle působí dva japonští investoři. IPS Alpha vyrábí LCD monitory a Hitachi televize. Dohromady zaměstnávaly zhruba tři tisíce lidí, kvůli ekonomické krizi ale část zaměstnanců v minulých týdnech propustily.

„Celková plocha určená pro investory v průmyslové zóně Triangle je 336 hektarů. Už bylo prodáno 66 hektarů, a to společnosti IPS Alpha 24 a Hitachi 42 hektarů,“ uvádí se ve zprávě.

Zbylá plocha je rozdělena do několika pozemků, které jsou nabízeny dalším investorům. Potenciálními zájemci o vstup do zóny Triangle jsou jedna česká a dvě zahraniční společnosti z oborů sklářství, výroby solárních panelů a speciální keramiky. Jednání ale postupují velmi pomalu a zdlouhavě.

Pozemky v zóně lze dle podmínek dotace ze státních prostředků použít pouze pro investiční výstavbu v oborech zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, pro technologická centra a zařízení v oblasti výzkumu a vývoje.

Pokud by byla zóna naplněna a stát by souhlasil se změnami těchto podmínek, uprostřed zóny se uvažuje s plochou, která je určená pro obchody, zdravotní středisko, mateřskou školu, hotel, celnici, benzinovou pumpu a další služby pro zaměstnance továren. Oblast s rozlohou osmnáct hektarů by nesla název Triangle - City.