Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutovské ulici v Žatci. Jde o další letošní plánovanou investiční akci, staveniště bylo předáno v pondělí.

Současná betonová kanalizační stoka v Chomutovské ulici je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. „Materiál potrubí je zkorodovaný, místy chybí dno a ve stěnách jsou kaverny. Revizní šachta na tomto úseku je také poškozená, podemletá a visí částečně ve vzduchu. Po přívalových deštích jsou zachytávány kusy betonu z šachty a dna stoky na česlích před čerpací stanicí odpadních vod," popsal Jiří Hladík, mluvčí SVS. Proto společnost rozhodla o rekonstrukci.

V Chomutovské ulici je veden litinový vodovod z roku 1955, který se kříží s kanalizací, proto bude v krátkém úseku křížení také rekonstruován. „Protože vodovod v Chomutovské ulici kříží trasu rekonstruované kanalizace a při vý- kopových pracích hrozí jeho poškození, provedeme současnou rekonstrukci kanalizace i krátkého úseku vodovodu," vysvětlil Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Nově bude pro kanalizaci použito sklolaminátové potrubí o průměru 800 mm v délce 18 metrů a kameninové potrubí o průměru 600 mm v celkové délce 23 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 80 mm v délce 6 m. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července. „Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů korun bez DPH," připomněl Jiří Hladík.