V Žatci se v sobotu konalo vítání občánků. V obřadní síni radnice k rodičům a dětem promluvila starostka Zdeňka Hamousová, recitovaly se i básně. Rodiče dostali květinu a dárek, zatímco dítě položili symbolicky do kolébky, zapsali se do pamětní knihy města. Pozvány byly čtyři desítky dětí, další vítání občánků v Žatci proběhne zřejmě v únoru. Ve městě se koná přibližně šestkrát do roka.