Stovky lidí se v úterý 1. července odpoledne přišly podívat na náměstí Svobody v Žatci, kde se konal slavnostní nástup vojáků 4. brigády rychlého nasazení ke 20. výročí od jejího založení. Velitelství brigády a jeden z jejích čtyř praporů sídlí 10 let právě v Žatci.

Slavnost zahájil průlet letecké techniky nad městem stíhaček Gripen, bitevníků L159 a vrtulníků MI24, na náměstí byl zaparkován obrněný transportér Pandur a další technika žateckých vojáků. S výstrojí a technikou armády se mohli zájemci seznámit na náměstí Prokopa Velkého, kde se konal doprovodný program ke slavnosti včetně řady ukázek. Před radnicí při nástupu vystoupili se svými projevy například velitel brigády Miroslav Hlaváč, náměstek ministra obrany Jakub Kulhánek nebo starostka Žatce Zdeňka Hamousová. 

Zahraniční mise i pomoc obyvatelstvu v nouzi

Její vojáci se zúčastnili misí v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu, Kuvajtu, Iráku i Afghánistánu. Pomáhali odstraňovat následky povodní

Slavnostní nástup vojáků žatecké 4. brigády rychlého nasazení ke 20. výročí od jejího založeníBrigáda rychlého nasazení, jejíž velitelství sídlí v Žatci, je útvarem pozemních sil Armády ČR určeným chránit suverenitu České republiky a v souladu s jejími politickými a vojenskými ambicemi se účastnit operací (misí) NATO, EU a OSN. Jako součást integrovaného záchranného systému České republiky má rovněž za úkol pomáhat obyvatelstvu při přírodních katastrofách, kalamitách a průmyslových haváriích.

Výstavba 4. brigády rychlého nasazení byla zahájena 14. ledna 1994 s pohotovostí k 1. červenci 1994. Slavnostní zahájení výcviku jednotek brigády se konalo 30. června 1994 v Havlíčkově Brodě.

Brigáda se nejprve nacházela v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády ČR, ale od roku 1997 přešla pod velení Velitelství pozemního vojska v Olomouci. Dne 8. května 1999 obdržela historický název „Obrana národa". Brigáda tak navázala na hrdinný odkaz, vytvořený v době 2. světové války příslušníky stejnojmenné odbojové organizace.

Brigádou prošla řada generálů

Mezi hlavní osobnosti 4. brigády rychlého nasazení bezesporu patří i její velitelé, kteří se nesmazatelně vryli do srdcí mnoha vojáků, a to armádní generál Jiří Šedivý, generálmajor František Štěpánek, generálmajor Hynek Blaško, generálmajor Josef Sedlák, generálmajor Ján Gurník, generálmajor Aleš Opata, brigádní generál Ladislav Jung - ti všichni se zasloužili o rozvoj brigády.

Od počátku své existence se 4. brigáda zúčastnila všech rozhodujících cvičení jak v ČR, tak v zahraničí, a současně se podílela na naprosté většině zahraničních misí, jichž se účastnila Armáda ČR. Své kvality brigáda prokázala v zahraničních operacích v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu, Kuvajtu, Iráku i Afghánistánu. Mezi nebojové úkoly, které brigáda plnila, patří například odstraňování následků povodní v roce 1997 a 2002 nebo posilování Policie ČR.

V rámci reorganizace Armády ČR v roce 2003 došlo k výraznému snížení počtu jednotek 4. brigády, a to z původní struktury velitelství a deseti podřízených jednotek na dva mechanizované a jeden výsadkový mechanizovaný prapor. Následně v roce 2004 bylo velitelství z Havlíčkova Brodu a 41. mechanizovaný prapor z Benešova přesunuty do posádky Žatec. V roce 2008 chrudimští výsadkáři úspěšně prokázali připravenost pro plné spektrum operací podle standardů NATO. Tímto se tato jednotka zařadila do systému Sil rychlé reakce v rámci Severoatlantické aliance. K 1. říjnu 2008 byla 4. brigáda rozšířena o 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci.

Čtěte také: Odletím na Kubu, budu kouřit doutníky a popíjet rum, říká velitel brigády