Do Izraele odletěla v neděli 21. března skupina českých dokumentaristů a rodáků ze Žatce se zástupci Židovské obce v Teplicích, kteří budou vést v Izraeli rozhovory s pamětníky židovské komunity ve městě Žatec a také pamětníky leteckého mostu Žatec – Izrael v roce 1948, jenž napomohl vzniku samostatného státu Izrael.

„Dokumentací židovských obyvatel města Žatce před první světovou válkou na základě archivních materiálů a svědectví Židů, kteří přežili holocaust v ČR, chceme představit konkrétní lidi, kteří v Žatci bydleli a něco pro město udělali. Může to pomoci i proti mírnému antisemitismu, který zůstává skrytý, ale pořád existuje,“ řekl Otakar Löbl, předseda Nadačního spolku Saaz / Žatec.

Díky projektu by mělo také dojít k rekonstrukci židovského hřbitova v Žatci i k oživení žatecké synagogy, která patří k největším v České republice. Právě v ní by mělo být zřízeno muzeum připomínající události letecké pomoci bývalého Československa státu Izrael.

Cílem projektu je představit široké veřejnosti a hlavně dnešním dětem a mladé generaci v Česku život a osudy Židů v Žatci a na Žatecku a zmapování pomoci mladému izraelskému státu v roce 1948 prostřednictvím pamětníků, jejich písemných dokumentů, vzpomínek, ale také vyprávěním dosud žijících pamětníků v Izraeli i v Čechách. Zároveň účastníci představí v Tel Avivu město Žatec a chtějí napomoci k vyššímu turistickému ruchu mezi státy Izrael a ČR.

Petr Šimáček