Vzpomínka na tragickou událost vypálení vesnice Český Malín ve Volyňské oblasti na dnešní Ukrajině proběhne zítra, v neděli 15. července, u památníku u hřbitova v Žatci. Akci k příležitosti 69. výročí této události pořádá Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, začátek je v 10 hodin.

Obec Český Malín byla založena na území dnešní Ukrajiny skupinou českých přistěhovalců z Lounska, Žatecka a Rakovnicka v roce 1871. V polovině července 1943 byla však společně se sousedním Ukrajinským Malínem obklíčena německým oddílem čítajícím 1500 mužů. Obyvatelstvo Českého Malína vyhnali nacisté do ulic a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína, kde je rozdělili podle věku a pohlaví. Záminkou Němců bylo jejich tvrzení, že byli údajně napadeni banderovci. Nakonec byli muži a některé ženy nahnáni do kostela, který Němci polili hořlavinou a zapálili. Ti, kdo se snažili utéci, byli zastřeleni nebo ubiti. Většinu žen, děti a starce odvlekli zpět do Českého Malína, kde je nahnali do stodol, které následně podpálili.

Osudného dne bylo zavražděno celkem 374 Čechů a 26 Poláků v Českém Malíně. V Ukrajinském Malíně se počet obětí vyšplhal na 132. Vesnice údajně hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně. Přežilo pouze několik lidí.