Na komunikaci, která vede podél pravého břehu Ohře mezi zimovištěm ptactva a žateckým jezem, bude zakázán vjezd. Usiluje o to tamní radnice.

„Tato lokalita je odpočinkovým a vycházkovým místem pro obyvatele Žatce. Zákazem se zamezí průjezdu motorových vozidel, jejichž provoz na této komunikaci není s dopravního hlediska nutný. Tím se docílí ochrany této komunikace a umožní se pouze pohyb pro pěší a pro cyklistickou dopravu,“ sdělil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Žatci.

Vjezd bude umožněn pouze Technickým službám města Žatec a Povodí Ohře za účelem údržby komunikace a přilehlých ploch.