Rychlou jízdu aut v okolí autobusové zastávky v žatecké ulici Stavbařů řešili zastupitelé města. Podle dopravní komise není vhodné v této lokalitě umisťovat zpomalovací prahy a hledala se proto jiná varianta.

Zpomalit dopravu by nakonec měl ostrůvek s betonovými svodidly uprostřed vozovky, díky kterému by se lidem mělo lépe přecházet. Navíc opticky zúží silnici a donutí řidiče zpomalit. Zvýrazněno a upraveno bude také vodorovné značení na vozovce.