Velmi nízkou účast mělo první prázdninové jednání žateckých zastupitelů. Z celkem 21 jich jednání zahajovalo pouze čtrnáct, později přišel patnáctý. V závěru dlouhého jednání pak ale jejich počet opět klesl, chvilku i pod nejnižší možnou mez.

Po několika hodinách debat a hlasování se totiž kvůli oslavě narozenin ze středeční schůze omluvily dvě zastupitelky, a když odešla i další, bylo zastupitelů jen dvanáct. V tomto velmi nízkém počtu se pak jednání dokončovalo.

Ke kuriozní situaci došlo při jednom z posledních bodů jednání, kdy si dva zastupitelé z malého zbylého počtu na chvilku odskočili ze sálu na toaletu, což mělo za následek, že v sále zůstalo jen deset členů sboru a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné (zastupitelů musí být minimálně jedenáct - pozn. red.)Naštěstí se oba rychle vrátili a mohlo se v minimálním počtu pokračovat.

Žatečtí zastupitelé se musejí nyní scházet daleko častěji, než je běžné. Ani devět měsíců po volbách se totiž politici nedokázali dohodnout na pevném vedení města; postupně se kvůli politickým neshodám a osobním animozitám rozpadla celá rada města a zastupitelstvo převzalo její funkce. Tato situace téměř rok po volbách je mezi českými městy zřejmě dost velkou raritou.