Zastupitelé Žatce se ve čtvrtek 22. října na svém jednání kromě jiného zabývali také náhlým uzavřením divadla, dohadovali se o tom, kdo za vzniklou situaci může. Divadlo je až do odvolání mimo provoz kvůli havarijnímu stavu elektroinstalace. Kvůli tomu také zatím zastupitelé odsouvají pořízení moderního 3D kina, budou se hledat finance na nutné opravy. Kdy bude divadlo znovu otevřeno není prý vůbec jasné.

Emoce vzbudila také debata o smlouvě mezi městem a firmou Sekom zastupitele Milana Milfaita. Ve vzduchu se dokonce vznášely úvahy o úplatcích, vedení města naopak trvá na tom, že péče o zeleň se zlepší, že se o tom s firmou jedná a smlouva má být výhodnější.

Odloženo bylo jednání o neutěšené finanční situaci v žatecké nemocnici, zastupitelé si ještě vzali čas na promyšlení několika variant změn.

Tým Žateckého a lounského deníku za vás celé jednání žateckých městských poslanců sledoval, on-line přenos si můžete přečíst níže.

19.20 Tým Deníku vám přeje příjemný zbytek večera.

19.17 Jednání zastupitelů končí, o situaci v nemocnici se vůbec nejednalo. Je to překvapení, protože ještě včera i starosta města říkal, že se o ní bude jednat. Pravděpodobně došlo k jiné dohodě před jednáním zastupitelů.

19.13 Město údajně platí měsíčně za úpravu a úklid zeleně 300 až 400 tisíc korun měsíčně. Tvrdí to Pavel Aschenbrenner. Zastupitelé se shodují na tom, že pokud se nepodaří upravit smlouvu podle představ města, zastupitelé pak budou jednat o dalším postupu.

19.09 Další názor se přiklání k tomu, aby rada nejdříve projednala s firmou Sekom novou smlouvu, výhodnější pro město. Až pokud by jí nepodepsal, bude se jednat dál.

19.07 Zastupitelé chtějí uložit radě znovu projednat smlouvu s Milanem Milfaitem.

19.04 V Lounech prý vždy za určitý čas probíhá výběrové řízení. Pavel Aschenbrenner zopakoval svá slova, že buď místostarosta a Milan Milfait jsou příbuzní, nebo vzal úplatek. "Mám svědomí čisté, na takovéto výpady nebudu reagovat," sdělil místostarosta Kassal.

19.02 Radní shodně tvrdí, že pro stažení výpovědi hlasovali proto, že dostali od právníka informaci, že výsledek sporu je nejistý. Navíc budou prý vyjednány nové podmínky, pro město výhodné.

18.55 Starosta Knoblauch a zastupitel Aschenbrenner byli ještě nedávno straničtí kolegové (ODS), společně s místostarostou Kassalem (ČSSD) seděli v radě města a spolupracovali. Po neshodách uvnitř ODS ale starosta ze strany odešel a Aschenbrenner odstoupil z rady. Od té doby se o nich nedá tvrdit, že jsou nejlepší přátelé.

18.51 Pavel Aschenbrenner zvedá na místostarostu a starostu hlas a říká jim, aby už nic nevymýšleli v kauze Sekom. Naznačuje, že ani Kassal, ani Knoblauch na své posty nestačí. Starosta žádá zastupitele, aby se vyvyroval urážek. "Nová smlouva s firmou Sekom bude výhodná," tvrdí Knoblauch.

18.50 "Kdyby se výpověď nechala doběhnout do konce, vypsalo se výběrové řízení a pan Milfait vyhrál, když je nejlepší a nejlevnější, nebylo co řešit. Mohlo to být průhledné a v pořádku," dodal Jan Křivánek.

18.49 Podle starosty Ericha Knoblaucha prý byly podmínky smlouvy projednávány průběžně v době výpovědi, Milan Milfait údajně ustoupil a pro město už je smlouva, podle vedení radnice, v pořádku. Zapojen do ní byl i úklid veřejných prostranství prostřednictví veřejné služby (lidé, kteří pro město musí odvést práci, aby dostali sociální podporu). Pro město je údajně výhodná.

18.44 Odvolání výpovědi prý bylo překvapením i pro právníka města Jana Křivánka. Podle něj měla výpoveď projít dál a udělat se mělo výběrové řízení. Postup rady prý není úplně transparentní.

18.41 Naznačeno bylo i to, že bývalý vedoucí odboru životního prostředí na žatecké radnici Petr Janda odešel právě kvůli sporu mezi Sekomem a městem.

18.36 V minulosti se prý jednalo o úpravě smlouvy. Město chtělo, že některé služby by si dělalo samo, Milan Milfait to prý odmítl. Zastupitelé se přou o to, zda je smlouva vypověditelná a výhodná. Názory se různí.

18.33 V budoucnu prý navíc některé práce budou dělat technické služby. Opět ale Milan Milfait nemá šanci obhajoby, musel odejít před chvilkou.

18.30 Pavel Aschenbrenner tvrdí, že je přinejmenším divné, že výběrové řízení nebylo vypsáno. Proč se nemůže dělat vždy za určitou dobu, ptá se. Naznačil, že by si mohl myslet, že někdo z vedení města mohl dostat úplatek. Místostarosta Aleš Kassal na takovéto nařčení odmítl reagovat. Vedení města trvá na tom, že smlouva není pro město nevýhodná.

18.28 Místostarosta Aleš Kassal uvádí, že výběrové řízení nebylo proto, že výpoveď nakonec neproběhla, stará se o zeleň tedy stávající firma. Opakuje, že by opravdu hrozil soud a město by možná muselo platit firmu, která by vyhrála výběrové řízení i Sekom. Navíc je prý Sekom ve srovnání s ostatními nejlevnější.

18.21 Zastupitel Pavel Aschenbrenner se ptá, proč byla znovu obnovena smlouva s firmou Sekom na údržbu parku a zeleně ve městě. Údajně k tomu došlo v poslední den výpovědi, kdy místostarosta Kassal měl svolat radu. Nejdříve rada smlouvu vypověděla kvůli údajně nevýhodné smlouvě, uvažovalo se i o soudním sporu. Jeho výsledek by ale podle vedení města nebyl jistý, navíc ceny firmy Sekom údajně nevýhodné podle nově zvolené rady nebyly. Aschenbrenner žádá, aby bylo vypsáno výběrové řízení. Jako příklad uvádní Louny, kde je úklid a údržba údajně na vyšší úrovni.

18.18 Situace v žateckém divadle prý eskalovala právě dnes. Město bude muset co nejdříve nechat zhotovit projektovou dokumentaci na novou elektroinstalaci a sehnat peníze na opravu. Příští měsíce ale bude pravděpodobně zavřené. Město také nevyčerpá dotaci 1,2 milionu od státu na 3D kino, peníze města se budou směřovat na opravu.

18.10 K situaci v nemocnici se zastupitelé zatím nedostali a už jsou u bodu různé. Vypadá to, že dnes se jí věnovat nebudou, původně to ale bylo v plánu, což včera potvrdil i starosta města.

18.05 Zastupitelé teď budou jednat o penězích, které muselo město vydat na odstranění nebezpečné stavby v Měcholupech. Majitelé se o něj nestarají, jsou to lidé odkázaní na sociální dávky. Podle zákona ho město muselo zajistit, stálo to přes 600 tisíc korun. "Žádáme stát, aby toto platil on, půjde to ale jen zpětně. Jednáme s ombudsmanem i Svazem měst a obcí, oba s mámi souhlasí, a bude se jednat o změně. Teď to ale musíme zaplatit a zpětně vymáhat od státu," řekl Aleš Kassal. Jedná se prý i spolupráci Měcholup.

18.00 Podle Pavla Aschenbrennera si měl peníze ředitel divadla na zastupitelstvu vydupat. "Měl říci nechci sedačky, potřebuji akutně peníze na elektroinstalaci. Asi nikdo netušil, jak je situace vážná," myslí si. Ředitel divadla Martin Veselý se nemůže bránit, na zastupitelstvo se nedostavil. Městští poslanci se usnesli, že peníze půjdou nedříve na elektroinstalaci, na 3D kino zatím ne. Kdy se začne s opravou havarijního stavu se ale neví.

17.57 Zastupitel Jan Pech připomíná, že město do divadla dalo mnoho peněz na nejrůznější opravy a modernizace. "Proč jsme to neudělali prioritně," ptá se. Jan Novotný brání ředitele Veselého. "Bylo by alibismem svádět všechno na ředitele, on už mnohokrát radu a vedení města informoval o havarijním stavu elektroinstalace. Tři roky se o tom mluví."

17.55 Podle vyjádření to zatím vypadá, že letos bude divadlo opravdu uzavřené. Ani při zvýšeném dozoru prý hasiči nedovolí provoz. Aleš Kassal tvrdí, že je to bohužel nutné opatření, nikdo nechce riskovat škody na zdraví a majetku. Hledá se prý dočasný náhradní prostor.

17.52 Zastupitelé a vedení města se pře, zda se o havarijním stavu vědělo. Prý byly vždy problémy, elektroinstalace ale vždy nakonec byla povolena. Místostarosta Aleš Kassal a zastupitel Pavel Aschenbrenner tvrdí, že za situaci může ředitel Martin Veselý, údajně neinformoval dostatečně o špatném stavu elektroinstalace. Milan Milfait se zastává ředitele, několikrát prý avizoval neuspokojivý stav instalace.

17.51 Elektroinstalace je údajně ze 60. let minulého století a podle vedení města nebyl neutěšený stav řešen desítky let. V současné chvíli je prý situace taková, že hasiči nedovolí vůbec hrát v divadle představení. "O havarijním stavu se vědělo, peníze ale museli jít na další havárie, například na školu v Komenského aleji," uvedl starosta Knoblauch.

17.50 Zastupitel Martin Štross navrhuje dát peníze na 3D kino přednostně příští rok a ptá se, proč se nedali peníze na opravu elektroinstalace dříve, při malování, výměně sedaček. "Muselo se to vědět dříve," řekl. Divadlo prý už o peníze žádalo několikrát.

17.48 Na zastupitelstvu zazněla informace, že dnes dokonce bylo uzavřeno žatecké divadlo, zřejmě kvůli havarijnímu stavu elektroinstalace. Odložena byla některá představení. Podle rady musí jít peníze přednostně na opravu havárie.

17.45 Dostáváme se k projektu 3D kina v Žatci. Stát má 4,5 milionu, 1,2 milionu z této částky přišlo ze státu z dotace. Rada ale nedoporučuje peníze pro kino schválit, nejsou peníze.

17.40 Jednání zatím probíhá hladce, žádný z bodů prozatím nevyvolal diskuzi.

17.35 Hlasuje se o snížení rozpočtu na letošní rok, město má totiž kvůli krizi nižší příjmy o 16%. Zřízena byla také organizační složka Chrám chmele a piva, která by se měla starat o projekt, na který do Žatce přišlo více než 200 milionů korun z evropských fondů.

17.30 Jedná se o městském majetku.

17.21 Pokračuje debata o rekonstruovaném mostu. Lidé si stěžují, že pěšky opravdu není kudy jít. Musí tam procházet několikrát denně. Vedení města trvá na tom, že o problému jedná s krajem, který je investorem a vlastníkem mostu, který se opravuje. Město se může prý jen snažit o nápravu, kterou by měl ale udělat kraj.

17.18 Další zástupce veřejnosti si stěžuje na objížďku, která je kvůli uzavření silničního mostu přes koleje u Západního nádraží. Je dlouhá několik kilometrů, které musí denně lidé ujet třeba i několikrát, pěší také nemají kudy jít. Žádá alespoň úpravu některé z městských komunikací, které jsou ve špatném stavu a kterými by mohli jezdit a například lávku pro pěší. Místostarosta Aleš Kassal odpovídá, že radnice jedná s krajem, který je investorem stavby a město za něj nemůže platit úpravy.

17.14 Vystupuje veřejnost. První z vystupujících si stěžuje, že plynaři údajně v Žatci chtějí zrušit kontaktní kancelář. Žádá po vedení města, aby s tímto problémem něco udělalo. Starosta slíbil, že informaci prověří.

17.10 Zastupitelé schvalují program, má celkem jedenadvacet položek.

17.05 Starosta Žatce Erich Knoblauch zahájil jednání, přítomno je osmnáct zastupitelů. V tomto roce se zástupci občanů scházejí už na desáté schůzi.

16.55 Schůze má začít už za pět minut, zastupitelé se zatím jen pomalu scházejí.