Několik nových značek bude na doporučení dopravní komise rozmístěno v žateckých ulicích. Některé požadavky lidí, například na nové zpomalovací prahy, naopak komise nedoporučila.

Nově bude zákaz stání například v Hájkově ulici u domu č.p. 2073. Naopak žádost na zjednosměrnění části ulice Boženy Němcové žatečtí radní, na doporučení dopravní komise, neschválili. Zákaz stání bude nově také na příjezdové komunikaci ke garážím v bývalém výměníku v Malínské ulici.

Rada města, na doporučení dopravní komise, naopak neschválila vyznačení zákazu stání v Nádražní ulici u domu č. 758, nesouhlasila také se zřízením zpomalovacího prahu v ulici Prokopa Malého.