Společnost zásobuje teplem většinu domácností ve městě, konečná cena pro zákazníky loni stoupla o dvě procenta a patří v ČR k těm nižším. „Společnost loni i nadále pokračovala v nastoleném trendu zvyšování účinnosti jednotlivých zařízení s cílem zvýšení zisku,“ sdělil Petr Šmíd, předseda představenstva Žatecké teplárenské.

Ze zmíněného hospodářského zisku dostane dividendu pět milionů korun město Žatec, které je jediným akcionářem firmy. Zbytek peněz zůstane v teplárenské.

Tři sta tisíc korun půjde na odměny členům představenstva a dozorčí rady. Právě to kritizují oponenti současného vedení firmy, kteří poukazují na jeho údajné přehmaty, které vyvrcholily policejním obviněním celé firmy, předsedy představenstva a dalších lidí.