Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů, kteří představili své koncepce a vize rozvoje společnosti, jak vidí její silné a slabé stránky. Do užšího výběru se dostali tři kandidáti, z nichž byl vybrán právě Pavel Jonáš z Ústí nad Labem, absolvent liberecké technické univerzity. Podobnou pozici už v minulosti zastával právě ve firmě, která se zabývala výrobou tepla i elektrické energie.

Od nového ředitele a následně i od náměstka pro výrobu a distribuci představenstvo ŽT, očekává stabilizaci celé firmy.

(kas)